Tìm kiếm

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP, BÁO CÁO, CHUYÊN ĐỀ, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

LV-11441Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Xây lắp và Vật tư xây dựng số 6   88 trang
LV-11442Phương hướng và biệm pháp hoàn thiện công tác quản lý lao động tại Nhà máy Cơ Khí Cầu Đường - Hà Nội   100 trang
LV-11443Thực trạng và giải pháp nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam80 trang
LV-11444Hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty thực phẩm Miền Bắc91 trang
LV-11445Phân tích tình hình sử dụng vốn và  một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty than hà tu (bách khoa)82 trang
LV-11446Một số biện pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ ở Công ty Khoá Minh Khai95 trang
LV-11447Một số giải pháp hoàn thiện bộ máy quản lý ở Công ty cơ khí đóng tàu TKV Quảng Ninh”. (Thuộc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam.)63 trang
LV-11448hoàn thiện phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty cổ phần hoá dầu petrolimexx (PLC) trong điều kiện vận dụng chuẩn mực kế toán số 14 (thương mại)100 trang
LV-11449Tình hình công tác tiền lương, tiền thưởng ở Xí nghiệp Điện cao thế miền Bắc62 trang
LV-11450Các hình thức bảo đảm bằng tài sản tại ngân hàng VPBank60 trang
LV-11451Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại chin nhánh Ngân hàng công thương Nhị Chiểu59 trang
LV-11452Hoàn thiện bộ máy quản lý của Công ty quản lý cầu phà Quảng Ninh59 trang
LV-11453Hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Điện máy - Xe đạp - Xe máy58 trang
LV-11454giải pháp tăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển hoà bình57 trang
LV-11455Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty đông dương57 trang
LV-11456Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khỏan trích theo lương tại Công ty TNHH Xây Dựng Trường Sơn56 trang
LV-11457Giải pháp hạn chế Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội59 trang
LV-11458Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi phát triển nông thôn Hà Tây79 trang
LV-11459Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển vận tải59 trang
LV-11460Kế toán hành chính sự nghiệp tại chi cục thuế Huyện Thanh Trì96 trang
LV-11461Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Vĩnh Tiến63 trang
LV-11462 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Điện máy -  xe đạp xe máy62 trang
LV-11463Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Phòng Nội Vụ- LĐTB&XH huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh67 trang
LV-11464Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH Điện Máy Thái Bình Dương60 trang
LV-11465một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển FPT60 trang
LV-11466Đánh giá thùc trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp khai thác vận tải Lâm sản thuộc Công ty Lâm công nghiệp Long đại53 trang
LV-11467Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá thụ tại công ty Cổ phần thương mại Hà Nội57 trang
LV-11468Một số giải pháp nhằm cải tiến các hình thức trả lương trong Công ty cổ phần thiết bị điện - TKV61 trang
LV-11469Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty X2552 trang
LV-11470Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần may và xuất khẩu lao động Phú Thọ55 trang
LV-11471Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán bán hàng tại công ty TNHH bác thành57 trang
LV-11472Một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank77 trang
LV-11473Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý Công ty Quản lý cầu đường bộ I66 trang
LV-11474Xử lý tài sản bảo đảm trong hoạt động cho vay tại Nhân hàng  No & PTNT Gia Lâm73 trang
LV-11475Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất, xuất nhập khẩu, dịch vụ và đầu tư Việt Thái tại tỉnh Lạng Sơn75 trang
LV-11476Tìm hiểu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Xí nghiệp Xây dựng Hợp Thịnh56 trang
LV-11477Hoàn thiện bộ máy quản lý ở Công ty TNHH 1 Thành viên nước khoáng và TMDV Quảng Ninh91 trang
LV-11478giải pháp tăng trưởng và phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp Bố Trạch72 trang
LV-11479Hoàn thiện bộ máy quản lý ở công ty TNHH 1 thành viên nước khoáng và thương mại dịch vụ quảng ninh78 trang
LV-11480Tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Cổ phần Bột giặt Lix77 trang
LV-11481Đào tạo nguồn nhân lực tại Nhà máy gạch ốp lát Hải Dương61 trang
LV-11482Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn 65 trang
LV-11483một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng năng suất lao động ở công ty cổ phần viglacera hạ long ở thành phố hạ long tỉnh quảng ninh57 trang
LV-11484Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Từ Liêm65 trang
LV-11485Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Viglacera Vân Hải64 trang
LV-11486Hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Bách hóa Hà Nội64 trang
LV-11487Hạch toán tài sản cố định ở Công ty TNHH nhà nước một thành viên dịch vụ nhà ở và khu đô thị66 trang
LV-11488kế toán tiêu thụ chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư - xây dựng và thương mại an phát82 trang
LV-11489Xoá đói giảm nghèo ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh68 trang
LV-11490Hoàn thiện công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty Xây Dựng Trường Sơn58 trang
LV-11491Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty XNK Tiến Phát77 trang
LV-11492Tổ chức công tác kế toán xác định chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp - Thương mại và Dịch vụ91 trang
LV-11493Các phương hướng và biện pháp tạo động lực lao động của Công ty Viglacera gạch ốp lát Hà Nội62 trang
LV-11494Hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý doanh nghiệp của Công ty Cổ phần70 trang
LV-11495Hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Phương Đông Hồng76 trang
LV-11496Một số giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty cổ phần Gốm xây dựng Giếng đáy Tỉnh Quảng Ninh54 trang
LV-11497tổ chức nghiệp vụ kế toán bán hàng tại công ty CPDPYT Đức Minh63 trang
LV-11498Các giải pháp xoá đói giảm nghèo ở Thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh57 trang
LV-11499Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Vật tư Công nghiệp và Thực phẩm 56 trang
LV-11500Hoàn thiện kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung Hiếu 71  trang
LV-11501Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh103 trang
LV-11502Hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Phương Đông Hồng76 trang
LV-11503Hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn nhân lực tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long – Chi nhánh Quảng Ninh65 trang
LV-11504Công tác kế toán thành phẩm, tiêu thu và xác định kết quả kinh doanh tại Xí nghiệp Sản xuất và Cung ứng vật tư Hà Nội68 trang
LV-11505Quản lý chất lượng nguồn nhân lực ở Công ty Cổ phần Tổ chức hội chợ quốc tế Châu á - Thực trạng và giải pháp42 trang
LV-11506ổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Phát triển Thương mại Ngân An75 trang
LV-11507Một số đề xuất sửa đổi nhằm góp phần hoàn thiên pháp luật về hợp đồng kinh tế ở nước ta67trang
LV-11508Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xi măng Lâm nghiệp91 trang
LV-11509Hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn lao động tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hà Nội56 trang
LV-11510nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của ngân hàng công thương đông anh81 trang
LV-11511Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam67 trang
LV-11512các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ tư vấn phát hành chứng khoán ra công chúng của công ty chứng khoán ngân hàng công thương Việt Nam 76 trang
LV-11513Thực trạng hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách bằng Taxi trên địa bàn Thành phố và vai trò của Thanh tra GTCC Hà nội trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý theo các quy định của Pháp luật đối với loại hình vận chuyển hành khách theo hình thức Taxi56 trang
LV-11514tác động của chính sách thuế đối với sự phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam 60 trang
LV-11515giải pháp mở rộng hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tại công ty cổ phần chứng khoán bảo việt  103 trang
LV-11516Bước đầu tổ chức qui hoạch và phát triển du lịch văn hoá bền vững ở Phố Hiến62 trang
LV-11517Tình hình triển khai nghiệp vụ Bảo hiểm và tiết kiệm thời hạn 5-10 năm và ASGD tại công ty Bảo hiểm Hà Tĩnh66 trang
LV-11518Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty Vận tải thủy I  82 trang
LV-11519Độ phức tạp thuật toán  _Mật mã khoá công khai126 trang
LV-11520Thuế và vai trò của thuế xuất nhập khẩu trong nền kinh tế quốc dân65 trang
LV-11521Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với doanh nghiệp nhà nước tại ngân hàng công thương chi nhánh đống đa99 trang
LV-11522Phát triển hoạt động cho vay trả góp mua nhà ở ở các đô thị tại ngân hàng vpbank65 trang
LV-11523kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm thái bìn95 trang
LV-11524Tổ chức kế toán nguyên vật liệu và phân tích tình hình sử dụng quản lý nguyên vật liệu tại nhà máy giầy Phúc Yên65 trang
LV-11525Nghiên cứu các tiêu chuẩn nền đất phục vụ xây dựng nghĩa trang. áp dụng cho vùng Hà Nội65 trang
LV-11526Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng XNK tại Sở giao dịch - Ngân hàng ngoại thương95 trang
LV-11527Đánh giá thiệt hại và xác lập mức phí nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường nước ở thành phố Hải Phòng57 trang
LV-11528Giải pháp nâng cao khả năng tiêu thụ ở công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội 61 trang
LV-11529Tổ chức và sử dụng lao động hợp lý trong hội đồng quản trị bộ máy doanh nghiệp nông nghiệp66trang
LV-11530Hoàn thiện kế toán Bán hàng tại Công ty TNHH Điện Tử Sao Đỏ 61 trang
LV-11531Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Quảng Phát54 trang
LV-11532 Hoàn thiện quy trình kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn - Chi nhánh Hà Nội thực hiện64 trang
LV-11533Công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và XĐKQKD  tại công ty bia Séc-Việt85 trang
LV-11534Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết qủa bán hàng tại Công ty cổ phần Traphaco99 trang
LV-11535công tác chống gian lận thương mại tại cục hải quan thành phố hà nội62 trang
LV-11536Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Bia Hà Nội99 trang
LV-11537Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần LILAMA 10  83 trang
LV-11538Biện pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng nông sản tại Công ty xuất nhập khẩu Tổng hợp I  94 trang
LV-11539Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Lilama 10  77 trang
LV-11540Phương hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm tạo việc làm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2005- 2010    73 trang
LV-11541Thúc đẩy xuất kho mặt hàng tôm sang thị trường hoa kỳ trong điều kiện Việt Nam gia nhập wto89 trang
LV-11542Biện pháp nâng cao hoạt động định giá bất động sản để đảm bảo tiền vay trong Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam79 trang
LV-11543tự chủ tài chính trong đơn vị sự nghiệp có thu của nhà nước51 trang
LV-11544Kế toán huy động vốn - cơ sở ứng dụng, thực tiễn, giải pháp hoàn thiện, tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Hai Bà Trưng63 trang
LV-11545Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xi măng của Công ty Xi măng - Đá -Vôi Phú Thọ80 trang
LV-11546Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cơ khí ô tô 3-2   75 trang
LV-11547tổ chức công tác kỹ thuật tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp sông đà 12-5   77 trang
LV-11548Tìm hiểu hoạt động môi giới bất động sản tại công ty bất động sản tân long99 trang
LV-11549Tìm hiểu bộ máy hoạt động của bộ phận lễ tân tại khách sạn Hacinco86 trang
LV-11550 Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Điện lực thành phố Hà Nội75 trang
LV-11551một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hoá tại công ty cổ phần gas - petrolimex82 trang
LV-11552Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty cổ phần đầu tư sản xuất động cơ, phụ tùng và lắp rắp ô tô, xe máy LISOHAKA53 trang
LV-11553Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cơ khí Vinh71 trang
LV-11554Các giải pháp chủ yếu tăng cường quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may 19   102 trang
LV-11555đẩy mạnh phát triển sản phẩm tín dụng cá nhân phù hợp từng phân khúc thị trường đã được nghiên cứu và lựa chọn (ACB, 2006)97trang
LV-11556Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu sắt thép tại Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Xuất nhập khẩu Từ Liêm-TULTRACO73 trang
LV-11557Phân tích và đánh giá một số yếu tố tác động đến giá đất tại phường 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, quận tân bình bằng mô hình kinh tế lượng nhằm hoàn thiện phương pháp so sánh trong nghiệp vụ thẩm định giá bất động sản 65trang
LV-11558Một số giải pháp nhằm nâng các hiệu quả phương thức thanh toán điện tử tại Ngân hàng Công thương Thanh Xuân94 trang
LV-11559Mô hình và cơ chế hoạt động của tổ chức đầu tư tăng trưởng quỹ BHXH ở Việt Nam57 trang
LV-11560Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý chi ngân sách Nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản trong ngành giáo dục đào tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội71 trang
LV-11561Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tại Xí nghiệp thép và vật liệu xây dựng Hà Nội80 trang
LV-11562Hoàn thiện  công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành xi măng ở Công ty Thanh Sơn86 trang
LV-11563Các giải pháp chủ yếu tăng lợi nhuận tại công ty xây lắp vật liệu xây dựng Sông Hồng60 trang
LV-11564ác giảI pháp chủ yếu nhằm tăng cường công tác quản lý thuế tndn đối với các doanh nghiệp có vốn đtnn trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc60 trang
LV-11565Tổ chức công tác kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty May 40   70 trang
LV-11566Vốn cố định và những giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty cổ phần may Thăng Long55 trang
LV-11567Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc tổ chức và sử dụng vốn lưu động tại Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Và Phát Triển Bưu Điện57trang
LV-11568Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng  đóng ngắt thuộc công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí78 trang
LV-11569Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tại xí nghiệp gạch ngói hồng thái64 trang
LV-11570Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Hoá chất mỏ (Micco)80 trang
LV-11571Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty may Đáp Cầu78 trang
LV-11572Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phân thương mại-xây dựng Sóc Sơn74 trang
LV-11573Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cơ khí- Điện Thuỷ Lợi 93 trang
LV-11574Tổ chức công tác hạch toán vật liệu và công cụ, dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Dệt 8/380 trang
LV-11575Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Ba Lan61 trang
LV-11576Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Gạch ốp lát Hà Nội70 trang
LV-11577Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm79 trang
LV-11578Tổ chức công tác kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản nam Hà Tĩnh98 trang
LV-11579Tổ chức kế toán nguyên vật liệu và phân tích tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp may Minh Hà90 trang
LV-11580Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH Kiến trúc Việt Nhật63 trang
LV-11581Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty cổ phần xây dựng Phương Nam81 trang
LV-11582Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa ở công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội 74trang
LV-11583Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm tại doanh nghiệp Cảng Hà Nội100 trang
LV-11584Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty may xuất khẩu Phương Mai76 trang
LV-11585Công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lặp tại công ty phát triển đô thị Sơn La58 trang
LV-11586Hạch toán tiền lương và bảo hiểm tại Xí nghiệp XD Sông Đà 90383 trang
LV-11587Hoàn thiện kế toán tiêu thụ & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần điện tử New67 trang
LV-11588Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH sản xuất bao bì và dịch vụ thương mại Hà Nội84 trang
LV-11589Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại đầu tư và phát triển công nghệ9 trang
LV-11590Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Bình Minh78 trang
LV-11591Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang82 trang
LV-11592Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex60 trang
LV-11593Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc an khánh - hà tây63 trang
LV-11594Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty quy chế Từ Sơn73 trang
LV-11595Hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần sản xuất thương mại Viglacera73 trang
LV-11596Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Thương Mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam á50 trang
LV-11597Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp83 trang
LV-11598một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán và quản lý nguyên liệu, vật liệu tại điện lực ba đình - hà nội92 trang
LV-11599Kế toán nguyên vật liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại Xí nghiệp 22 - Công ty 22 BQP68 trang
LV-11600Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty may Chiến Thắng99 trang
LV-11601Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở Công ty TNHH Trung Tuấn78 trang
LV-11602Hạch toán Nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội70 trang
LV-11603Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thăng Long (TALIMEX)66 trang
LV-11604Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh của Công ty Đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam63 trang
LV-11605Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ II77 trang
LV-11606Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Hoàng An65 trang
LV-11607Phương hướng thực hiện công tác hạch toán kế toán tại công ty TNHH vận tải và thương mại Hùng Tưởng82 trang
LV-11608Kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ Phần SX-TM Thiên Long61 trang
LV-11609Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Kiến trúc Tây Hồ84 trang
LV-11610Hạch toán tiền lương và bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội85 trang
LV-11611Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp và Vật tư xây dựng64 trang
LV-11612Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây100 trang
LV-11613Sự biến động đồng EURO và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam121 trang
LV-11614Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng công trình I69 trang
LV-11615Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất - tính giá thành sản phẩm và phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty xây dựng 492    87 trang
LV-11616Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cơ khí sửa sữa công trình cầu đường bộ II (phương đông)89 trang
LV-11617Hoàn thiện công tác  kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 127    82 trang
LV-11618Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội 87 trang
LV-11619Một số giải pháp nhằm nâng cao Hiệu quả sử dụng Vốn cố định tại Công ty Tư vấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam78 trang
LV-11620Kế toán TSCĐ hữu hình   tại Công ty Truyền tải Điện 1     82 trang
LV-11621Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại công ty Granite Tiên Sơn-Viglacera52 trang
LV-11622Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Xuân Trường71 trang
LV-11623Kế toán nguyên liệu vật liệu tại xí nghiệp X 18 - công ty Hà Thành -BQP64 trang
LV-11624Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Xí nghiệp May X1993 trang
LV-11625Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty Thép Thăng Long102 trang
LV-11626Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng115 trang
LV-11627Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty Cổ phần Ô tô Vận tải Hà Tây112 trang
LV-11628Hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Truyền tải điện I 76 trang
LV-11629Kế toan tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Trường Thành làm khoá luận tốt nghiệp79 trang
LV-11630Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiến Đạt65 trang
LV-11631Hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5    67 trang
LV-11632Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng46 trang
LV-11633Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty TNHH đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại T.C.I 68 trang
LV-11634Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu71 trang
LV-11635Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp99 trang
LV-11636Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tại Nhà máy ô tô Hòa Bình82 trang
LV-11637Hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại công ty Phát Triển Kỹ Thuật và Đầu Tư (ITD)77 trang
LV-11638Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty vật tư thiết bị nông sản Thanh Trì - Hà Nội72 trang
LV-11639Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Liên Hợp Thực Phẩm Hà Tây88 tranliên hệ http://luanvan.net
Hotline: 09.48.48.53.53
Email: luanvan.net@gmail.com
PHẦN MỀM - TÀI LIỆU MIỄN PHÍ
doi-font-chu Chuyển đổi font chữ
font chữ Tải đầy đủ các loại font chữ
winrar PM xử lý nén Winrar 3.62
Reader 7 PM A. Reader 7.0 đọc đuôi .pdf
FoxitReader PM F. Reader 2.1 đọc đuôi .pdf
yahoo  PM chat online Yahoo
mau-bia Luận văn đại học
Skype PM chat online Skype
Firefox Trình duyệt Firefox 3.6
Google Chorme Trình duyệt Google Chorme
mau-bia Mẫu bìa,logo các trường
vanban  
caohoc - Tải miễn phí
luanan