Tìm kiếm

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp cập nhập

19166 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - bước chuyển sang nền kinh tế tri thức của một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với việt nam
 19167 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - triển vọng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động du lịch ở việt nam giai đoạn 2001- 2010
 19168 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - chiến lược đầu tư nước ngoài trong thăm dò khai thác dầu khí của tổng công ty dầu khí việt nam
 19169 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng ngoại thương việt nam
 19170 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - dịch vụ ngân hàng quốc tế – giải pháp hoàn thiện và phát triển trong hệ thống các ngân hàng thương mại quốc doanh việt nam
 19171 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - sử dụng vốn oda trong xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở hà nội
 19172 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - những bất đồng trong thương mại giữa các nước phát triển và đang phát triển trong khuôn khổ wto
 19173 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - một số vấn đề về cải cách hệ thống quản lý nhân sự và hệ thống tiền lương trong các nhà hàng và khách sạn
 19174 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện pháp luật về thương mại hàng hoá của việt nam đáp ứng yêu cầu gia nhập wto
 19175 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - văn hoá kinh doanh nhật bản và những lưu ý cho doanh nghiệp việt nam khi xâm nhập thị trường
 19176 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - đội tàu biển việt nam và những giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh
 19177 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng ngoại thương việt nam
 19178 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - quan hệ thương mại và đầu tư pháp – việt: thực trạng và triển vọng
 19179 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp tăng cường hiệu quả của hoạt động xúc tiến đầu tư tại việt nam
 19180 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - quan hệ mậu dịch biên giới giữa việt nam và các nước giáp ranh
 19181 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - một số kiến nghị thúc đẩy quan hệ ngoại thương giữa hai nước việt nam và campuchia
 19182 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - những biến động trong giá dầu thô trên thị trường thế giới thời gian vừa qua và tác động của nó đến nền kinh tế thế giới
 19183 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - ngành thép việt nam trước thách thức hội nhập afta
 19184 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng ngoại thương việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
 19185 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - những thách thức, cơ hội và giải pháp trong việc đẩy mạnh xuất khẩu sức lao động của việt nam sang thị trường châu á
 19186 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - văn hoá kinh doanh trên thế giới và vấn đề xây dựng văn hoá kinh doanh ở việt nam
 19187 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - ngoại thương việt nam với sự phát triển nông nghiệp nông thôn
 19188 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - quan hệ kinh tế - thương mại việt nam - thái lan trong giai đoạn hiện nay
 19189 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - các giải pháp thúc đẩy sự hình thành và phát triển thị trường chứng khoán việt nam
 19190 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - đồng yên nhật bản hiện nay và ảnh hưởng của nó đến thị trường tiền tệ châu á
 19191 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may việt nam vào thị trường mỹ
 19192 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp việt nam: thực trạng và giải pháp
 19193 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - lợi ích của các nước đang phát triển khi gia nhập tổ chức wto
 19194 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - thực trạng về sử dụng vốn và những giải pháp sử dụng vốn có hiệu quả để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta hiện nay
 19195 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - một số biện pháp thúc đẩy hoạt động triển khai thực hiện dự án fdi trong các kcn ở việt nam
 19196 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - thị trường tài chính việt nam và những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện hiệp định thương mại việt- mỹ
 19197 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh tiến trình cổ phần hoá của tổng công ty dầu khí việt nam
 19198 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - đẩy mạnh hoạt đông xuất khẩu hàng hoá của việt nam vào thị trường eu giai đoạn 2001 - 2010. thực trạng và giải pháp
 19199 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ xuất khẩu hàng hoá của việt nam: thực trạng và giải pháp
 19200 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - triển vọng và một số giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại việt nam – eu
 19201 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - hội nhập kinh tế quốc tế và những yêu cầu đặt ra đối với hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp việt nam
 19202 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - thương mại điện tử và thực trạng ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nam
 19203 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - nghiệp vụ bảo lãnh xuất nhập khẩu của các nhtm_thực trạng, giải pháp phát triển ở việt nam
 19204 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may việt nam sang thị trường mỹ
 19206 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tại công ty giao nhận kho vận ngoại thương (vinatrans) hp. thực trạng và một số giải pháp
 19207 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - một số bài học kinh nghiệm trong phát triển ngoại thương của trung quốc và gợi ý đối với việt nam
 19208 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - trợ cấp xuất khẩu của việt nam trong điều kiện hội nhập
 19209 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của việt nam về xuất khẩu hạt điều
 19210 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - bảo hiểm trách nhiệm dân sự của hàng không việt nam đối với hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách
 19212 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - quản trị rủi ro trong các dự án bot tại việt nam
 19213 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - một số vấn đề pháp lý về hợp đồng bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển
 19214 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu chè sang thị trường mỹ
 19215 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - thâm nhập thị trường mỹ - cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp việt nam hiện nay
 19216 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - một số vấn đề cần lưu ý khi xuất khẩu hàng hoá sang thị trường nhật bản
 19217 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - một số đối sách của trung quốc khi bị kiện bán phá giá từ phía nước ngoài. bài học kinh nghiệm đối với việt nam
 19218 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - vai trò các điều ước quốc tế về hải quan hoặc liên quan đến hải quan trong quá trình hiện đại hoá công tác hải quan
 19219 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại sở giao dịch i - ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam
 19220 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - nâng cao hiệu quả hoạt động thu mua và xuất khẩu lạc của công ty vilexim trong giai đoạn hiện nay
 19221 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế giữa các thương nhân bằng phương pháp trọng tài và thực tiễn ở việt nam
 19222 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - chính sách lãi suất của nhà nước và việc vận dụng vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội
 19223 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - quy chế pháp lý về giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và thực tiễn áp dụng ở việt nam
 19224 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - thực trạng và giải pháp huy động và sử dụng vốn oda tại thành phố hà nội
 19225 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - thương mại và môi trường
 19226 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại sở giao dịch i – ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam- thực trạng và giải pháp
 19227 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - thị trường tài chính mỹ và bài học kinh nghiệm cho việc phát triển thị trường tài chính việt nam
 19228 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - vấn đề tiêu chuẩn chất lượng, môi trường và xã hội đối với hàng hoá xuất khẩu sang eu
 19229 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - xây dựng các mặt hàng xuát khẩu chủ lực của việt nam: thực trạng và giải pháp phát triển
 19230 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - cải cách hệ thống ngân hàng thương mại việt nam với các bài học đúc kết từ kinh nghiệm trung quốc
 19231 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - giải pháp marketing cho việc phát triển xuất khẩu thuỷ sản của các doanh nghiệp việt nam những năm tới
 19232 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ lực trong lĩnh vực công nghiệp của các doanh nghiệp việt nam
 19233 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - phát triển thị trường tiền tệ việt nam trong điều kiện hội nhập thị trường tiền tệ quốc tế
 19234 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - ảnh hưởng của quá trình tự do hoá thương mại trong afta đến hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam
 19235 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - hoạt động marketing của các công ty nước ngoài kinh doanh hàng tiêu dùng tại việt nam
 19236 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của việt nam sang các nước trong afta
 19237 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - hoạt động marketing internet tại việt nam - thực trạng và giải pháp
 19238 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - thấ trường Ấn độ và mối quan hệ hợp tác thương mại việt nam – ấn độ
 19239 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - hoạt động marketing nhằm phát triển đường bay việt nam – nhật bản của tổng công ty hàng không việt nam
 19240 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - thực trạng và giải pháp thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào việt nam trong bối cảnh toàn cầu hoá
 19241 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - chính sách kinh tế đối ngoại của việt nam đối với việc thúc đẩy cnh, hđh
 19242 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - lựa chọn đối tác đầu tư trong hoạt động kinh tế đối ngoại ở việt nam
 19243 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - chiến lược xuất khẩu sản phẩm gạo nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của việt nam
 19244 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - những bài học kinh nghiệm rút ra từ vụ kiện bán phá giá cá tra và cá basa vào thị trường mỹ
 19245 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - hỗ trợ phát triển chính thức (oda) của australia cho việt nam – thực trạng và giải pháp
 19246 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - oda đối với quá trình phát triển nền kinh tế việt nam
 19247 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - quan hệ thương mại việt - nhật từ năm 1986 đến nay
 19248 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - một số chính sách và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu của việt nam và trung quốc
 19249 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - một số vấn đề pháp lý của hợp đồng vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển
 19250 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của tổng công ty rau quả việt nam
 19251 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - chống bán phá giá trong thương mại quốc tế và thực tiễn ở việt nam
 19252 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh đối ngoại
 19253 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - phát triển loại hình thẻ connect 24 tại ngân hàng ngoại thương việt nam - vietcombank (chương ii + chương iii)
 19254 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - giá trị pháp lý của một số chứng từ vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển
 19255 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - dịch vụ giám định hàng hoá xuất nhập khẩu và các giải pháp nhằm hoàn thiện, phát triển dịch vụ giám định hàng hoá xuất nhập khẩu ở việt nam
 19256 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - thu hút và sử dụng oda trong phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vân tải việt nam
 19257 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của trung quốc và bài học kinh nghiệm đói với việt nam
 19258 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập (gsp) mà eu dành cho việt nam
 19259 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - ngăn ngừa và giải quyết có hiệu quả những tranh chấp phát sinh từ hợp đồng nhập khẩu phân bón hoá học
 19260 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - hiện trạng và giải pháp chống gian lận thương mại trong điều kiện hiện nay
 19261 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - nhật bản - thị trường tiềm năng cho thủ công mỹ nghệ việt nam
 19263 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - lãi suất ngân hàng thương maị là một trong những công cụ điều tiết có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường
 19264 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - hợp đồng mua bán hàng hoá và hợp đồng thuê tàu
 19265 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - ảnh hưởng từ biến động bất thường của thị trường cà phê thế giới. một số giải pháp đối vớisản xuất và xuất khẩu cà phê việt nam
 19266 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - nâng cao khả năng cạnh tranh của nngân hàng ngoại thương việt nam trong hoạt động tín dụng trung và dài hạn.
 19267 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - định hướng xuất khẩu hàng nông sản chế biến của việt nam đến năm 2010
 19268 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam - thực trạng và giải pháp phát triển
 19269 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - nâng cao hiệu quả sử dụng phương thức tín dụng chứng từ trong thanh toán xuất nhập khẩu tại ngân hàng ngoại thương hà nội
 19270 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - quy trình đấu thầu mua sắm thiết bị của tổng công ty dầu khí việt nam
 19271 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp phát triển thương mại điện tử cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam
 19272 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - thị trường eu và khả năng xuất khẩu hàng nông sản của việt nam sang thị trường này
 19273 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - chiến lược marketing trong cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường của unilever tại việt nam
 19274 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay xuất nhập khẩu tại ngân hàng ngoại thương việt nam
 19275 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại việt nam - singapore
 19276 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - vai trò của văn hoá doanh nghiệp trong quản lý và thực trạng văn hoá doanh nghiệp ở việt nam
 19277 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu tại chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm nam hà
 19278 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán việt nam
 19279 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - khả năng cạnh tranh của hàng hoá việt nam trên thị trường asean
 19280 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - điều chỉnh chính sách thương mại hàng hóa của việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế
 19281 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - hoàn thiện các dịch vụ và nâng cao chất lượng hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam
 19282 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - tìm hiểu hoạt động xúc tiến thương mại nói chung và đặc biệt xúc tiến xuất khẩu nói riêng ở việt nam trong giai đoạn hiện nay
 19283 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - xây dựng ngành công nghiệp phần mềm như một động lực phát triển nền kinh tế tri thức tại việt nam
 19284 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - mối quan hệ giữa hợp đồng thuê tàu chuyến với hợp đồng mua bán quốc tế và hợp đồng bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển
 19285 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - khu vực mậu dịch tự do asean (afta) và những tác động của afta đến việt nam
 19286 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - thu hút fdi vào vĩnh phúc trong giai đoạn 2003 - 2010
 19287 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường trung cận đông
 19288 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - hoạt động quảng cáo của công ty tnhh lý hồng king và xây dựng chiến lược quảng cáo cho sản phẩm xe máy mang thương hiệu việt nam
 19289 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - nợ quá hạn và những giải pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế và xử lý nợ quá hạn trong kinh doanh tín dụng của các ngân hàng thương mại
 19290 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - tình hình đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của nhật bản từ năm 1990 và một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư của nhật bản vào việt nam
 19291 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - hiện trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu hoá phẩm dầu khí tại công ty dung dịch khoan và hoá phẩm dầu khí
 19292 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - marketing xuất khẩu và vận dụng trong kinh doanh xuất khẩu ở công ty may 10
 19293 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - “đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút fdi vào hà tây trong những năm tới
 19294 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường hàng không tại bảo việt
 19295 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - một số biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu trong chính sách thương mại
 19296 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - đẩy mạnh xuất khẩu và nâng cao khả năng cạnh tranh của giày dép việt nam trên thị trường thế giới
 19297 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - chiến lược kinh doanh của các công ty xuyên quốc gia nước ngoài tại thị trường việt nam
 19298 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - xây dựng tổng công ty hàng không việt nam trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh có sức cạnh tranh cao trong khu vực
 19299 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - thu hút fdi tại trung quốc và bài học kinh nghiệm cho việt nam
 19300 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - triển vọng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu phần mềm mang thương hiệu việt nam
 19301 Chuyên đề, báo cáo tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp - một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển việc sử dụng thẻ tín dụng trong thanh toán ở việt nam