Tìm kiếm

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Chuyên mục báo cáo thực tập

Untitled Document

11073 báo cáo thực tập tại ngân hàng hàng hải & chi nhánh long biên - Mẫu tham khảo
BC924 báo cáo thực tập tại ngân hàng liên doanh lào - việt - Mẫu tham khảo
32381 báo cáo thực tập tại ngân hàng liên việt - Mẫu tham khảo
22008 báo cáo thực tập tại ngân hàng ngân hàng phát triển việt nam (vdb) - Mẫu tham khảo
22032 báo cáo thực tập tại ngân hàng ngân hàng phát triển việt nam (vdb) - chi nhánh hải phòng - Mẫu tham khảo
22812 báo cáo thực tập tại ngân hàng ngân hàng phát triển việt nam (vdb) chi nhánh tỉnh thái bình - Mẫu tham khảo
BC308 báo cáo thực tập tại ngân hàng ngoại thương (vietcombank) hà nội - Mẫu tham khảo
11883 báo cáo thực tập tại ngân hàng ngoại thương hà nội - Mẫu tham khảo
10453 báo cáo thực tập tại ngân hàng ngoại thương việt nam - Mẫu tham khảo
25945 báo cáo thực tập tại ngân hàng nhcsxh phòng giao dịch huyện giao thuỷ - nam định - Mẫu tham khảo
22567 báo cáo thực tập tại ngân hàng nhcsxh thành phố hà nội - Mẫu tham khảo
26220 báo cáo thực tập tại ngân hàng nhpt nhà đồng bằng sông cửu long (mhb) - chi nhánh bắc ninh - Mẫu tham khảo
31660 báo cáo thực tập tại ngân hàng nhtmp các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (vp bank) - Mẫu tham khảo
21190 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) - Mẫu tham khảo
26032 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) - chi nhánh đông hà nội - Mẫu tham khảo
21940 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) - chi nhánh đông triều -quảng ninh - Mẫu tham khảo
26345 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) bắc hà nội - Mẫu tham khảo
22790 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) chi nhánh đống đa - Mẫu tham khảo
25715 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) chi nhánh đống đa - Mẫu tham khảo
26169 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) chi nhánh hà thành - Mẫu tham khảo
24627 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) chi nhánh hoàng mai - Mẫu tham khảo
34875 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) chi nhánh hồng hà - Mẫu tham khảo
22791 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) chi nhánh huyện than uyên - Mẫu tham khảo
26319 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) chi nhánh nam hà nội - Mẫu tham khảo
37230 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) chi nhánh tam trinh - Mẫu tham khảo
22915 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) chi nhánh thủ đô - Mẫu tham khảo
26269 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) chi nhánh tỉnh hải dương - Mẫu tham khảo
22804 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) hà nội - Mẫu tham khảo
22526 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) hà tây - Mẫu tham khảo
26100 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) huyện thạch thất - Mẫu tham khảo
32510 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) láng hạ - Mẫu tham khảo
32493 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) thành phố hạ long - Mẫu tham khảo
26642 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) tỉnh thái nguyên - Mẫu tham khảo
31490 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) và chi nhánh cầu giấy - Mẫu tham khảo
22760 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) việt nam - Mẫu tham khảo
25081 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) việt nam - chi nhánh bắc hà nội - Mẫu tham khảo
22895 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) việt nam - chi nhánh hồng hà - Mẫu tham khảo
26237 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) việt nam - chi nhánh nam hà nội - Mẫu tham khảo
22797 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) việt nam - chi nhánh thanh xuân - Mẫu tham khảo
31293 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) việt nam - chi nhánh thủ đô - Mẫu tham khảo
21947 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) việt nam chi nhánh láng hạ
31799 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) việt nam và ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) thành phố vinh - Mẫu tham khảo
22844 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank)hn hoàn kiếm - Mẫu tham khảo
BC142 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh chợ mơ - Mẫu tham khảo
12968 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh nam hà nội - Mẫu tham khảo
BC998 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh nam hà nội - Mẫu tham khảo
12908 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh quận cầu giấy - Mẫu tham khảo
BC996 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội - Mẫu tham khảo
BC802 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thanh thuỷ - Mẫu tham khảo
BC871 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện yên lạc - Mẫu tham khảo
BC188 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thường tín - Mẫu tham khảo
20763 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh bắc hà nội - Mẫu tham khảo
32479 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam (agribank) - chi nhánh hoàng mai - Mẫu tham khảo
12751 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh hồng hà - Mẫu tham khảo
12765 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh nguyễn văn huyên - Mẫu tham khảo
BC928 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam, chi nhánh huyện văn giang - Mẫu tham khảo
BC071 báo cáo thực tập tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thônhà nội - Mẫu tham khảo
10324 báo cáo thực tập tại ngân hàng sài gòn công thương - chi nhánh hà nội - Mẫu tham khảo
BC781 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại - Mẫu tham khảo

 


26270 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu (acb) - chi nhánh vĩnh phúc - Mẫu tham khảo
25109 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần an bình (abbank) - Mẫu tham khảo
22773 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á (nasb) - Mẫu tham khảo
TH2677 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á chi nhánh thái hà - Mẫu tham khảo
32470 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (vp bank) - chi nhánh hà nội - Mẫu tham khảo
26219 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (vp bank) chi nhánh hà nội - Mẫu tham khảo
31796 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (vp bank) hà nội - Mẫu tham khảo
10095 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (vpbank) - Mẫu tham khảo
30097 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (vpbank) - chi nhánh hà nội - Mẫu tham khảo
25141 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (vpbank) hai bà trưng - Mẫu tham khảo
10098 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (vpbank). - Mẫu tham khảo
31451 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh việt nam vpbank - Mẫu tham khảo
26172 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh vĩnh phúc - vpbank - Mẫu tham khảo
11882 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh(vpbank). - Mẫu tham khảo
22818 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) - chi nhánh nguyễn trãi - Mẫu tham khảo
37227 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) chi nhánh chương dương - Mẫu tham khảo
26860 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) chi nhánh gia lâm - Mẫu tham khảo
22718 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) chi nhánh hai bà trưng - Mẫu tham khảo
34756 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) đống đa - Mẫu tham khảo
25198 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) hà tây - Mẫu tham khảo
30098 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) hai bà trưng - Mẫu tham khảo
22515 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) hoàn kiếm - Mẫu tham khảo
31292 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) hoàng mai - Mẫu tham khảo
32488 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) khu vực chương dương - Mẫu tham khảo
22691 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) nguyễn trãi - hà nội - Mẫu tham khảo
25208 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) thanh xuân - Mẫu tham khảo
30905 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) tỉnh thanh hoá - Mẫu tham khảo
21988 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) việt nam - Mẫu tham khảo
24632 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) vn - Mẫu tham khảo
26226 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương hoàn kiếm - Mẫu tham khảo
32469 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương (oceanbank) - Mẫu tham khảo
30884 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á (seabank) - Mẫu tham khảo
26175 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần eximbank việt nam chi nhánh đống đa - Mẫu tham khảo
26366 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải - chi nhánh hà nội - Mẫu tham khảo
30252 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải (msb) - chi nhánh long biên - Mẫu tham khảo
26359 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam - Mẫu tham khảo
10094 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương - Mẫu tham khảo
31182 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương - techcombank chi nhánh đông đô - Mẫu tham khảo
22641 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương (techcombank) - Mẫu tham khảo
21999 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương (techcombank) - chương dương - Mẫu tham khảo
22642 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương (techcombank) đông đô - Mẫu tham khảo
37225 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương (techcombank) hà tây - Mẫu tham khảo
22016 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương (techcombank) việt nam - Mẫu tham khảo
26362 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam - Mẫu tham khảo
10093 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam - techcombank - Mẫu tham khảo
26239 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam techcombank - Mẫu tham khảo
22853 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương (vietcombank) - Mẫu tham khảo
22886 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương (vietcombank) chi nhánh thành công - Mẫu tham khảo
22645 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương (vietcombank) hà nội - Mẫu tham khảo
30921 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương (vietcombank) hà tĩnh - Mẫu tham khảo
31075 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương (vietcombank) việt nam - Mẫu tham khảo
26993 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương (vietcombank) vn - Mẫu tham khảo
31667 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương hà tĩnh - Mẫu tham khảo
32178 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam - Mẫu tham khảo
26395 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam - chi nhánh hải dương - Mẫu tham khảo
32482 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam - chi nhánh thăng long - Mẫu tham khảo
32482 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam - chi nhánh thăng long - Mẫu tham khảo
32147 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam (vietcombank) - chi nhánh thăng long - Mẫu tham khảo
31792 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh hà nội - Mẫu tham khảo
32481 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam và ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương hà nội - Mẫu tham khảo
11861 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà hà nội (habubank) - Mẫu tham khảo
30147 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà hà nội (habubank) - báo cáo thử việc - Mẫu tham khảo
27910 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà hà nội (habubank) - chi nhánh trung hoà - nhân chính - Mẫu tham khảo
11630 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà hà nội, chi nhánh trung hoà - nhân chính - Mẫu tham khảo
25943 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà tp.hcm - chi nhánh hà nội (hdbank - hà nội) - Mẫu tham khảo
22727 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà tp.hcm (hdbank) - Mẫu tham khảo
25827 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông - Mẫu tham khảo
30880 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần phương nam (pnb) chi nhánh hà nội - Mẫu tham khảo
26256 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội - chi nhánh điện biên phủ - Mẫu tham khảo
22634 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (mb) - Mẫu tham khảo
21236 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (mb) - chi nhánh lê trọng tấn - Mẫu tham khảo
22802 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (mb) chi nhánh bắc hải - Mẫu tham khảo
21993 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (mb) việt nam - chi nhánh đống đa - Mẫu tham khảo
24633 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (mb); - Mẫu tham khảo


BC862 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam - Mẫu tham khảo
12740 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn - Mẫu tham khảo
26399 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn - hà nội (shb) - Mẫu tham khảo
31093 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn (scb) - Mẫu tham khảo
31018 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn (scb) - chi nhánh hà nội - Mẫu tham khảo
22868 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín (sacombank) - Mẫu tham khảo
26255 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn-hà nội - chi nhánh 86 bà triệu quận hoàn kiếm - Mẫu tham khảo
30132 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn-hà nội (shb) - Mẫu tham khảo
20764 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần scb (sài gòn và chi nhánh hà nội) - Mẫu tham khảo
26979 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu petrolimex (gpbank) chi nhánh hà nội phòng giao dịch phố huế - Mẫu tham khảo
22785 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần xnk (eximbank) - chi nhánh láng hạ - Mẫu tham khảo
22800 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần xnk (eximbank) - láng hạ - Mẫu tham khảo
BC818 báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam & chi nhánh eximbank hà nội - Mẫu tham khảo
11915 báo cáo thực tập tại ngân hàng tm cổ phần sài gòn - hà nội - Mẫu tham khảo
BC331 báo cáo thực tập tại ngân hàng trung ương - Mẫu tham khảo
BC1013 báo cáo thực tập tại ngân hàng vpbank - Mẫu tham khảo
11877 báo cáo thực tập tại ngân hàng vpbank chi nhánh hà nội - Mẫu tham khảo
22572 báo cáo thực tập tại ngành bảo hiểm xã hội việt nam - Mẫu tham khảo
BC333 báo cáo thực tập tại nghiên cứu xây dựng chỉnh lưu pwm báo cáo thực tập tại phòng thí nghiệm - Mẫu tham khảo
BC137 báo cáo thực tập tại nhà hàng “the big 1” - Mẫu tham khảo
26102 báo cáo thực tập tại nhà hàng le marrakech - Mẫu tham khảo
TH7287 báo cáo thực tập tại nhà hàng may - Mẫu tham khảo
26655 báo cáo thực tập tại nhà khách thanh niên - Mẫu tham khảo
22719 báo cáo thực tập tại nhà khách tổng liên đoàn lao động - Mẫu tham khảo
12729 báo cáo thực tập tại nhà máy bia đông nam á - Mẫu tham khảo
BC982 báo cáo thực tập tại nhà máy bia heninger - Mẫu tham khảo
BC383 báo cáo thực tập tại nhà máy chế tạo thiết bị & đóng tàu lilama 69/3 - Mẫu tham khảo
BC223 báo cáo thực tập tại nhà máy chế tạo thiết bị kết cấu thép thuộc công ty xây dựng & lắp máy số 10 - tổng công ty lắp máy bộ xây dựng - Mẫu tham khảo
BC169 báo cáo thực tập tại nhà máy cơ khí 120 - Mẫu tham khảo
BK0027 báo cáo thực tập tại nhà máy dệt- nhuộm công ty dệt may hà nội (hanosimex) - Mẫu tham khảo
BC055 báo cáo thực tập tại nhà máy điện - Mẫu tham khảo
BC863 báo cáo thực tập tại nhà máy điện cơ hà nội - Mẫu tham khảo
25205 báo cáo thực tập tại nhà máy gạch lát hoa và má phanh ô tô hà nội - Mẫu tham khảo
BC783 báo cáo thực tập tại nhà máy giấy bãi bằng - Mẫu tham khảo
25212 báo cáo thực tập tại nhà máy in diên hồng - Mẫu tham khảo
BC226 báo cáo thực tập tại nhà máy nhiệt điện ninh bình - Mẫu tham khảo
12932 báo cáo thực tập tại nhà máy nhiệt điện phả lại. - Mẫu tham khảo
BC311 báo cáo thực tập tại nhà máy nhiệt điện uông bí, thuỷ điện hoà bình - Mẫu tham khảo
20765 báo cáo thực tập tại nhà máy nhôm đông anh - Mẫu tham khảo
12739 báo cáo thực tập tại nhà máy sản xuất ô tô 3-2 - Mẫu tham khảo
BC371 báo cáo thực tập tại nhà máy thiết bị bưu điện - Mẫu tham khảo
BC835 báo cáo thực tập tại nhà máy thuốc lá bắc sơn - Mẫu tham khảo
12942 báo cáo thực tập tại nhà máy thuốc lá thanh hoá - Mẫu tham khảo
BC018 báo cáo thực tập tại nhà máy thuỷ điện hoà bình - Mẫu tham khảo
25630 báo cáo thực tập tại nhà máy xi măng lưu xá - Mẫu tham khảo
34812 báo cáo thực tập tại nhà xuất bản văn hoá - thông tin - Mẫu tham khảo
12669 báo cáo thực tập tại nhà xuất bản y học - Mẫu tham khảo
26228 báo cáo thực tập tại nhpt nhà tp hcm - chi nhánh hà nội - Mẫu tham khảo
TH5509 báo cáo thực tập tại phán hành chính việt nam - Mẫu tham khảo
22706 báo cáo thực tập tại phòng bảo hiểm hàng không của vietnam airlines - Mẫu tham khảo
32495 báo cáo thực tập tại phòng bảo hiểm xã hội và y tế - Mẫu tham khảo
BC304 báo cáo thực tập tại phòng cơ sở dữ liệu môi trường - cục bảo vệ môi trường - Mẫu tham khảo


26374 báo cáo thực tập tại phòng giao dịch nam đô - chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) nam hà nội - Mẫu tham khảo
31384 báo cáo thực tập tại phòng giao dịch ngân hàng nhcsxh huyện đông anh - Mẫu tham khảo
30924 báo cáo thực tập tại phòng giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần an bình (abbank) - Mẫu tham khảo
21478 báo cáo thực tập tại phòng giao dịch số 17 ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) - Mẫu tham khảo
11904 báo cáo thực tập tại phòng kế hoạch - kinh tế quận hai bà trưng - Mẫu tham khảo
12543 báo cáo thực tập tại phòng kế hoạch- bán hàng và marketing công ty cổ phần dịch vụ viễn thông thái bình dương. - Mẫu tham khảo
22851 báo cáo thực tập tại phòng kế hoạch đầu tư của công ty cổ phần mía đường hoà bình - Mẫu tham khảo
12695 báo cáo thực tập tại phòng kế toán của chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh nam định - Mẫu tham khảo
12550 báo cáo thực tập tại phòng kế tóan ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn – hà nội - Mẫu tham khảo
26560 báo cáo thực tập tại phòng khách hàng - ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh bắc ninh - Mẫu tham khảo
28032 báo cáo thực tập tại phòng kinh doanh 7 - tổng công ty rau quả việt nam - Mẫu tham khảo
12555 báo cáo thực tập tại phòng kinh doanh công ty cổ phần tập đoàn y dược bảo long - Mẫu tham khảo
11719 báo cáo thực tập tại phòng kinh tế huyện mộc châu - Mẫu tham khảo
BC232 báo cáo thực tập tại phòng kinh tế kế hoạch huyện thanh trì - Mẫu tham khảo
10673 báo cáo thực tập tại phòng nội vụ lao động thương binh - xã hội thị xã cửa lò - Mẫu tham khảo
10383 báo cáo thực tập tại phòng nội vụ lao động thương binh xã hội thị xã cửa lò  - Mẫu tham khảo
11626 báo cáo thực tập tại phòng nông nghiệp & ptnt huyện vĩnh bảo - hải phòng - Mẫu tham khảo
26196 báo cáo thực tập tại phòng quan hệ khách hàng - ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn - hà nội (shb) - Mẫu tham khảo
22862 báo cáo thực tập tại phòng quản lý thị trường bất động sản - Mẫu tham khảo
22648 báo cáo thực tập tại phòng quảng cáo và phát triển thương hiệu của công ty eurowindow - Mẫu tham khảo
30906 báo cáo thực tập tại phòng tài chính - kế hoạch huyện quế võ - Mẫu tham khảo
37296 báo cáo thực tập tại phòng tài chính thương mại huyện bắc sơn - tỉnh lạng sơn - Mẫu tham khảo
BC219 báo cáo thực tập tại phòng tài nguyên & môi trường huyện thanh trì thành phố hà nôi - Mẫu tham khảo
25930 báo cáo thực tập tại phòng tài nguyên môi trường huyện yên khánh - Mẫu tham khảo
22003 báo cáo thực tập tại phòng tài nguyên và môi trường thị xã phúc yên - Mẫu tham khảo
31037 báo cáo thực tập tại phòng tc-kh huyện yên lập phú thọ - Mẫu tham khảo
BC021 báo cáo thực tập tại phòng thương mại & công nghiệp việt nam - Mẫu tham khảo
22716 báo cáo thực tập tại phòng thương mại và công nghiệp việt nam - vcci - Mẫu tham khảo
21994 báo cáo thực tập tại phòng tín dụng của chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) tỉnh thái nguyên - Mẫu tham khảo
BC1043 báo cáo thực tập tại phòng tổ chức lao động xã hội huyện kinh môn - Mẫu tham khảo
12568 báo cáo thực tập tại phòng triển khai của công ty cổ phần phát triển phần mềm asia - Mẫu tham khảo
BC886 báo cáo thực tập tại quỹ tín dụng nhân dân trung ương - Mẫu tham khảo
TH2389 báo cáo thực tập tại sản cố định báo cáo thực tập tại công đường bộ 230 - Mẫu tham khảo
31483 báo cáo thực tập tại sàn giao dịch - công ty cổ phần bất động sản thế kỷ - Mẫu tham khảo
23081 báo cáo thực tập tại sao nói học thuyết giá trị thặng dư là hòn đá tảng to lớn nhất trong học thuyết kinh tế của mác - Mẫu tham khảo
12785 báo cáo thực tập tại sao phải giải quyết bất bình của người lao động và có thể giải quyết như thế nào - Mẫu tham khảo
22621 báo cáo thực tập tại siêu thị vinatex hà đông - Mẫu tham khảo
22625 báo cáo thực tập tại sở công thương thanh hoá - Mẫu tham khảo
25186 báo cáo thực tập tại sở điện lực hải dương - Mẫu tham khảo
BC861 báo cáo thực tập tại sở giao dịch - ngân hàng công thương việt nam - Mẫu tham khảo
BC078 báo cáo thực tập tại sở giao dịch - ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam - số 2 láng hạ - Mẫu tham khảo
22613 báo cáo thực tập tại sở giao dịch 1 - đt&ptvn - Mẫu tham khảo
37229 báo cáo thực tập tại sở giao dịch 1 - ngân hàng đầu tư và phát triển (bidv) vn - Mẫu tham khảo
30950 báo cáo thực tập tại sở giao dịch 1 - ngân hàng ngân hàng phát triển việt nam (vdb) - Mẫu tham khảo
BC180 báo cáo thực tập tại sở giao dịch 1 - ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam - Mẫu tham khảo
22114 báo cáo thực tập tại sở giao dịch 1 - ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) việt nam - Mẫu tham khảo
22709 báo cáo thực tập tại sở giao dịch 1 - ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) vn - Mẫu tham khảo
BC233 báo cáo thực tập tại sở giao dịch 1 ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam - Mẫu tham khảo
34781 báo cáo thực tập tại sở giao dịch 1 -ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) việt nam - Mẫu tham khảo
BC099 báo cáo thực tập tại sở giao dịch i - ngân hàng công thương việt nam - Mẫu tham khảo
BC009 báo cáo thực tập tại sở giao dịch i - ngân hàng đầu tư và phát triển - Mẫu tham khảo
12957 báo cáo thực tập tại sở giao dịch i -ngân hàng công thương việt nam. - Mẫu tham khảo
31028 báo cáo thực tập tại sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) việt nam - Mẫu tham khảo
28849 báo cáo thực tập tại sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) việt nam - thực trạng bảo lãnh - Mẫu tham khảo
27117 báo cáo thực tập tại sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) vn - Mẫu tham khảo
22729 báo cáo thực tập tại sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank)2 - Mẫu tham khảo
10598 báo cáo thực tập tại sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam - Mẫu tham khảo
32480 báo cáo thực tập tại sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam - số 2 láng hạ - Mẫu tham khảo
31640 báo cáo thực tập tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam - Mẫu tham khảo
22543 báo cáo thực tập tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương (vietcombank) - Mẫu tham khảo
24612 báo cáo thực tập tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương (vietcombank) vn - Mẫu tham khảo
26332 báo cáo thực tập tại sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam 31-33 ngô quyền hà nội - Mẫu tham khảo
25153 báo cáo thực tập tại sở kế hoạch - đầu tư hà nội - Mẫu tham khảo
12752 báo cáo thực tập tại sở kế hoạch - đầu tư tỉnh thái bình - Mẫu tham khảo
BC077 báo cáo thực tập tại sở kế hoạch & đầu tư bắc kạn - Mẫu tham khảo
BC920 báo cáo thực tập tại sở kế hoạch & đầu tư hà nội - Mẫu tham khảo
BC981 báo cáo thực tập tại sở kế hoạch & đầu tư ninh bình - Mẫu tham khảo
BC143 báo cáo thực tập tại sở kế hoạch & đầu tư thành phố hải phòng - Mẫu tham khảo
BC130 báo cáo thực tập tại sở kế hoạch & đầu tư tỉnh bắc kạn - Mẫu tham khảo
22612 báo cáo thực tập tại sở kế hoạch đầu tư đà nẵng - Mẫu tham khảo
22767 báo cáo thực tập tại sở kế hoạch đầu tư hà nội - Mẫu tham khảo
22770 báo cáo thực tập tại sở kế hoạch đầu tư nam định - Mẫu tham khảo
22194 báo cáo thực tập tại sở kế hoạch đầu tư tỉnh tuyên quang - Mẫu tham khảo
22094 báo cáo thực tập tại sở kế hoạch và đầu tư - Mẫu tham khảo
22728 báo cáo thực tập tại sở kế hoạch và đầu tư đà nẵng - Mẫu tham khảo
22626 báo cáo thực tập tại sở kế hoạch và đầu tư hà nội. - Mẫu tham khảo
22810 báo cáo thực tập tại sở kế hoạch và đầu tư hà tĩnh - Mẫu tham khảo
32497 báo cáo thực tập tại sở kế hoạch và đầu tư hải phòng - Mẫu tham khảo
32473 báo cáo thực tập tại sở kế hoạch và đầu tư lạng sơn - Mẫu tham khảo
31498 báo cáo thực tập tại sở kế hoạch và đầu tư thành phố hà nội - Mẫu tham khảo
22777 báo cáo thực tập tại sở kế hoạch và đầu tư thừa thiên huế - Mẫu tham khảo
32057 báo cáo thực tập tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh bắc kạn - Mẫu tham khảo
26407 báo cáo thực tập tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh hà tây - Mẫu tham khảo
21956 báo cáo thực tập tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh hà tĩnh - Mẫu tham khảo
30980 báo cáo thực tập tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh thái bình - Mẫu tham khảo
24634 báo cáo thực tập tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh yên bái - Mẫu tham khảo
BC117 báo cáo thực tập tại sở lao động thương binh xã hội tỉnh thái bình - Mẫu tham khảo
BC890 báo cáo thực tập tại sở nông nghiệp & ptnt tỉnh nam định - Mẫu tham khảo
BC820 báo cáo thực tập tại sở nông nghiệp hải phòng - Mẫu tham khảo
22919 báo cáo thực tập tại sở tài nguyên và môi trường tỉnh phú thọ - Mẫu tham khảo
BC212 báo cáo thực tập tại sở xây dựng hà nội - Mẫu tham khảo
26398 báo cáo thực tập tại sở xây dựng thành phố hà nội - Mẫu tham khảo
24613 báo cáo thực tập tại tập đoàn bưu chính viễn thông vn - Mẫu tham khảo
26187 báo cáo thực tập tại tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ việt nam - Mẫu tham khảo
24972 báo cáo thực tập tại tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ vn - vinashin - Mẫu tham khảo
31469 báo cáo thực tập tại tập đoàn hải châu việt nam - Mẫu tham khảo
12730 báo cáo thực tập tại tập đoàn hipt - Mẫu tham khảo
BC022 báo cáo thực tập tại tập đoàn phú thái - Mẫu tham khảo
BC126 báo cáo thực tập tại thời báo kinh tế việt nam - Mẫu tham khảo
BC050 báo cáo thực tập tại thư viện quốc gia việt nam - Mẫu tham khảo
22095 báo cáo thực tập tại tỉnh bắc ninh - Mẫu tham khảo
24607 báo cáo thực tập tại tổng công ty bảo hiểm dầu khí vn pvi - Mẫu tham khảo
BC320 báo cáo thực tập tại tổng công ty bảo hiểm việt nam - Mẫu tham khảo
25986 báo cáo thực tập tại tổng công ty bia - rượu - nước giải khát hà nội - habeco - Mẫu tham khảo
BC175 báo cáo thực tập tại tổng công ty bưu chính viễn thông việt nam - Mẫu tham khảo
12642 báo cáo thực tập tại tổng công ty chè việt - Mẫu tham khảo
11715 báo cáo thực tập tại tổng công ty chè việt nam - Mẫu tham khảo
30997 báo cáo thực tập tại tổng công ty chè việt nam - tổng quan - Mẫu tham khảo
27963 báo cáo thực tập tại tổng công ty chè vn - Mẫu tham khảo
22574 báo cáo thực tập tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí việt nam - công ty bảo hiểm dầu khí đông đô - Mẫu tham khảo
26949 báo cáo thực tập tại tổng công ty cổ phần dệt - may hà nội (hanosimex) - Mẫu tham khảo
30276 báo cáo thực tập tại tổng công ty cổ phần dệt may hà nội - Mẫu tham khảo
22834 báo cáo thực tập tại tổng công ty cổ phần dệt may nam định - Mẫu tham khảo
32180 báo cáo thực tập tại tổng công ty cổ phần may đức giang - Mẫu tham khảo
22916 báo cáo thực tập tại tổng công ty cổ phần rượu bia nước giải khát hà nội - Mẫu tham khảo
22880 báo cáo thực tập tại tổng công ty cổ phần vinaconex - Mẫu tham khảo
26329 báo cáo thực tập tại tổng công ty cổ phần vinafco - Mẫu tham khảo
30840 báo cáo thực tập tại tổng công ty cổ phần vinafco - Mẫu tham khảo


21932 báo cáo thực tập tại tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam - Mẫu tham khảo
22910 báo cáo thực tập tại tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam - pvc - Mẫu tham khảo
27982 báo cáo thực tập tại tổng công ty cổ phần xnk và xây dựng vn - vinaconex - Mẫu tham khảo
22053 báo cáo thực tập tại tổng công ty cổ phần xnk xây dựng việt nam - vinaconex - Mẫu tham khảo
11734 báo cáo thực tập tại tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu & xây dựng việt nam - vinaconex - Mẫu tham khảo
12741 báo cáo thực tập tại tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu việt nam – vinaconex - Mẫu tham khảo
BC1031 báo cáo thực tập tại tổng công ty công trình giao thông 1 - Mẫu tham khảo
BC893 báo cáo thực tập tại tổng công ty da - giầy việt nam - Mẫu tham khảo
BC210 báo cáo thực tập tại tổng công ty da giầy việt nam - Mẫu tham khảo
26195 báo cáo thực tập tại tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam - vec - Mẫu tham khảo
12719 báo cáo thực tập tại tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - Mẫu tham khảo
11735 báo cáo thực tập tại tổng công ty dệt may hà nội. - Mẫu tham khảo
27983 báo cáo thực tập tại tổng công ty dệt may hà nội. - Mẫu tham khảo
22573 báo cáo thực tập tại tổng công ty dệt may việt nam - Mẫu tham khảo
12963 báo cáo thực tập tại tổng công ty dệt may việt nam (vinatex) - Mẫu tham khảo
BC984 báo cáo thực tập tại tổng công ty giấy việt nam - Mẫu tham khảo
22908 báo cáo thực tập tại tổng công ty hàng hải việt nam. - Mẫu tham khảo
22876 báo cáo thực tập tại tổng công ty hàng không việt nam - vietnam airlines - Mẫu tham khảo
30886 báo cáo thực tập tại tổng công ty hàng không việt nam airlines - Mẫu tham khảo
BC109 báo cáo thực tập tại tổng công ty hoá chất việt nam - Mẫu tham khảo
32076 báo cáo thực tập tại tổng công ty khoáng sản và thương mại hà tĩnh - Mẫu tham khảo
BC935 báo cáo thực tập tại tổng công ty lâm nghiệp việt nam - Mẫu tham khảo
11728 báo cáo thực tập tại tổng công ty lâm nghiệp việt nam (vinafor) - Mẫu tham khảo
27976 báo cáo thực tập tại tổng công ty lâm nghiệp vn - vinafor - Mẫu tham khảo
BC270 báo cáo thực tập tại tổng công ty lắp máy việt nam (lilama) - Mẫu tham khảo
BC061 báo cáo thực tập tại tổng công ty licogi - Mẫu tham khảo
BC178 báo cáo thực tập tại tổng công ty máy động lực & máy nông nghiệp việt nam (veam) - Mẫu tham khảo
34662 báo cáo thực tập tại tổng công ty rau quả việt nam - Mẫu tham khảo
BC288 báo cáo thực tập tại tổng công ty rượu - bia - nước giải khát việt nam - Mẫu tham khảo
12670 báo cáo thực tập tại tổng công ty sông đà - Mẫu tham khảo
21490 báo cáo thực tập tại tổng công ty thăm dò và khai thác dầu khí việt nam - Mẫu tham khảo
28856 báo cáo thực tập tại tổng công ty thép việt nam - Mẫu tham khảo
32348 báo cáo thực tập tại tổng công ty thương mại hà nội - Mẫu tham khảo
BC1027 báo cáo thực tập tại tổng công ty thương mại hà nội & trung tâm kinh doanh hàng tiêu dùng - Mẫu tham khảo
30088 báo cáo thực tập tại tổng công ty viễn thông quân đội - viettel - Mẫu tham khảo
20767 báo cáo thực tập tại tổng công ty viễn thông quân đội (viettel) - Mẫu tham khảo
32483 báo cáo thực tập tại tổng công ty viễn thông quân đội viettel - Mẫu tham khảo
22100 báo cáo thực tập tại tổng công ty vinaconex - Mẫu tham khảo
BC1065 báo cáo thực tập tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 - Mẫu tham khảo
25172 báo cáo thực tập tại tổng công ty xây dựng hà nội - Mẫu tham khảo
BC854 báo cáo thực tập tại tổng công ty xây dựng thuỷ lợi 1 - Mẫu tham khảo
22747 báo cáo thực tập tại tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng licogi - Mẫu tham khảo
12629 báo cáo thực tập tại tổng công ty xi măng việt nam - Mẫu tham khảo
12713 báo cáo thực tập tại tổng cục hải quan việt nam - Mẫu tham khảo
25167 báo cáo thực tập tại tổng cục thống kê - Mẫu tham khảo
BC172 báo cáo thực tập tại tổng cục thống kê vụ dân số & lao động - Mẫu tham khảo
26280 báo cáo thực tập tại tổng đài alcatel 1000e10 (ocb-283) - Mẫu tham khảo
BC881 báo cáo thực tập tại trạm ba - la (hà đông) - Mẫu tham khảo
BC925 báo cáo thực tập tại trạm biến áp núi 1 tỉnh thanh hóa - Mẫu tham khảo
BC003 báo cáo thực tập tại trạm y tế xã hợp thành - Mẫu tham khảo
BC250 báo cáo thực tập tại trạm y tế xã vũ vân – vũ thư - thái bình - Mẫu tham khảo
31014 báo cáo thực tập tại trans-link hà nội - Mẫu tham khảo
TH6913 báo cáo thực tập tài trợ cho xuất nhập khẩu báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại
TH7674 báo cáo thực tập tài trợ thương mại quốc tế - thực trạng và giải pháp phát triển báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam techcombank
TH7674 báo cáo thực tập tài trợ thương mại quốc tế - thực trạng và giải pháp phát triển báo cáo thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam techcombank - Mẫu tham khảo
31054 báo cáo thực tập tại trụ sở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) tỉnh ninh bình - Mẫu tham khảo
31086 báo cáo thực tập tại trung tâm công nghệ thông tin - tập đoàn điện lực việt nam - Mẫu tham khảo
12732 báo cáo thực tập tại trung tâm công nghệ thông tin – tập đoàn điện lực việt nam. - Mẫu tham khảo
26254 báo cáo thực tập tại trung tâm điện thoại di động cdma báo cáo thực tập tại hà nội (s-telecom) - Mẫu tham khảo
BC867 báo cáo thực tập tại trung tâm du lịch thanh niên việt nam - Mẫu tham khảo


21800 báo cáo thực tập tại trung tâm dữ liệu và công nghệ thông tin - Mẫu tham khảo
30751 báo cáo thực tập tại trung tâm giao dịch bất động sản hà nội - Mẫu tham khảo
37232 báo cáo thực tập tại trung tâm giao dịch công nghệ thông tin - Mẫu tham khảo
20768 báo cáo thực tập tại trung tâm giao dịch công nghệ thông tin hà nội - Mẫu tham khảo
26536 báo cáo thực tập tại trung tâm hội chợ triển lãm việt nam - triển lãm giảng võ - vietnam exihibition và fair centre - vefac - Mẫu tham khảo
BC287 báo cáo thực tập tại trung tâm kinh doanh hàng thời trang hà - Mẫu tham khảo
30881 báo cáo thực tập tại trung tâm kỹ thuật truyền hình cáp việt nam - Mẫu tham khảo
32504 báo cáo thực tập tại trung tâm thông tin sở tài nguyên và môi trường - Mẫu tham khảo
28839 báo cáo thực tập tại trung tâm thông tin thương mại - thực tiễn công tác thông tin tư liệu - Mẫu tham khảo
25173 báo cáo thực tập tại trung tâm thông tin tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Mẫu tham khảo
30890 báo cáo thực tập tại trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng nhà nước - Mẫu tham khảo
12647 báo cáo thực tập tại trung tâm thông tin tư liệu - Mẫu tham khảo
22821 báo cáo thực tập tại trung tâm thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia bộ kế hoạch và đầu tư - Mẫu tham khảo
BC784 báo cáo thực tập tại trung tâm thực hành nghề khách sạn - Mẫu tham khảo
BC904 báo cáo thực tập tại trung tâm tính toán trung ương - Mẫu tham khảo
22636 báo cáo thực tập tại trung tâm truyền dẫn viễn thông điện lực - công ty thông tin viễn thông điện lực - tập đoàn điện lực việt nam - Mẫu tham khảo
21777 báo cáo thực tập tại trung tâm tư vấn chính sách nông nghiệp - Mẫu tham khảo
BC072 báo cáo thực tập tại trung tâm văn hoá thông tin_thể thao thị xã móng cái - Mẫu tham khảo
BC894 báo cáo thực tập tại trung tâm vasc e - cs - Mẫu tham khảo
BC822 báo cáo thực tập tại trung tâm xuất nhập khẩu & dịch vụ vật tư kỹ thuật - tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam - Mẫu tham khảo
22620 báo cáo thực tập tại trường cao đẳng nghề việt-đức vĩnh phúc - Mẫu tham khảo
25667 báo cáo thực tập tại trường cao đẳng sư phạm trung ương - Mẫu tham khảo
BC032 báo cáo thực tập tại trường trung học phổ thông (thpt) hoàng văn thụ - Mẫu tham khảo
BC807 báo cáo thực tập tại trường trung học phổ thông (thpt) yên thành 2 - nghệ an - Mẫu tham khảo
31287 báo cáo thực tập tại tuyến hà nội - lào cai - hà khẩu (báo cáo nghiên cứu về tiềm năng cũng như thực trạng của tuyến du lịch này) - Mẫu tham khảo
11640 báo cáo thực tập tại ty cổ phần thương hiệu việt - Mẫu tham khảo
27917 báo cáo thực tập tại ty cp thương hiệu việt - Mẫu tham khảo
BC860 báo cáo thực tập tại ubnd huyện quỳ châu & phòng nội vụ - lao động thương binh xã hội huyện quỳ châu - nghệ an - Mẫu tham khảo
BC048 báo cáo thực tập tại ubnd huyện quỳ châu tỉnh nghệ an - Mẫu tham khảo
BC091 báo cáo thực tập tại ubnd huyện tiên du - Mẫu tham khảo
32430 báo cáo thực tập tại ubnd quận ba đình - Mẫu tham khảo
22779 báo cáo thực tập tại ubnd quận tây hồ - Mẫu tham khảo
26160 báo cáo thực tập tại ubnd thành phố lào cai - Mẫu tham khảo
31779 báo cáo thực tập tại ubnd tỉnh bắc giang - Mẫu tham khảo
25196 báo cáo thực tập tại ubnd xã tràng đà - Mẫu tham khảo
30753 báo cáo thực tập tại ubnd xã trung giã, huyện sóc sơn, thành phố hà nội - Mẫu tham khảo
BC096 báo cáo thực tập tại uỷ ban dân số, gia đình & trẻ em & trung tâm thông tin - Mẫu tham khảo
BC841 báo cáo thực tập tại văn phòng tổng công ty muối - Mẫu tham khảo
22697 báo cáo thực tập tại viện chiến lược - bộ kế hoạch đầu tư - Mẫu tham khảo
11859 báo cáo thực tập tại viện chiến lược phát triển - Mẫu tham khảo
21998 báo cáo thực tập tại viện chiến lược phát triển và ban nghiên cứu phát triển hạ tầng - Mẫu tham khảo
11085 báo cáo thực tập tại viện chính sách & chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn - Mẫu tham khảo
TH1462 báo cáo thực tập tại viện cơ khí năng lượng và mỏ - Mẫu tham khảo
11862 báo cáo thực tập tại viện đo lường & tiêu chuẩn - Mẫu tham khảo
30082 báo cáo thực tập tại viện đo lường và tiêu chuẩn - Mẫu tham khảo
BC127 báo cáo thực tập tại viện hoá - Mẫu tham khảo
BC815 báo cáo thực tập tại viện khoa học - giáo dục & trung tâm thông tin - thư viện khoa học giáo dục - Mẫu tham khảo
BC866 báo cáo thực tập tại viện khoa học công nghệ tàu thuỷ - Mẫu tham khảo
BC375 báo cáo thực tập tại viện khoa học lao động & xã hội - Mẫu tham khảo
BC255 báo cáo thực tập tại viện khoa học thống kê - Mẫu tham khảo
24614 báo cáo thực tập tại viện kinh tế chính trị thế giới. - Mẫu tham khảo
29584 báo cáo thực tập tại viện kinh tế thế giới - Mẫu tham khảo
BC800 báo cáo thực tập tại viện kinh tế thế giới - Mẫu tham khảo
11628 báo cáo thực tập tại viện kinh tế và chính trị thế giới - Mẫu tham khảo
BC828 báo cáo thực tập tại viện nghiên cứu & phát triển bền vững vùng bắc bộ - Mẫu tham khảo
25210 báo cáo thực tập tại viện nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp - Mẫu tham khảo


BC141 báo cáo thực tập tại viện nghiên cứu da - giày - Mẫu tham khảo
11858 báo cáo thực tập tại viện nghiên cứu môi trường & phát triển bền vững - Mẫu tham khảo
30125 báo cáo thực tập tại viện nghiên cứu môi trường và phát triển bền vững - Mẫu tham khảo
BC933 báo cáo thực tập tại viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương - Mẫu tham khảo
30839 báo cáo thực tập tại viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương - ciem - Mẫu tham khảo
22562 báo cáo thực tập tại viện nghiên cứu thương mại - Mẫu tham khảo
26523 báo cáo thực tập tại viễn thông lạng sơn - Mẫu tham khảo
11091 báo cáo thực tập tại vpbank. - Mẫu tham khảo
25211 báo cáo thực tập tại vụ chính sách tài chính - Mẫu tham khảo
26537 báo cáo thực tập tại vụ đầu tư - bộ tài chính - Mẫu tham khảo
26234 báo cáo thực tập tại vụ huy động vốn kho bạc nhà nước - Mẫu tham khảo
BC187 báo cáo thực tập tại vụ kế hoạch & quy hoạch - bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn - Mẫu tham khảo
30976 báo cáo thực tập tại vụ kinh tế nông nghiệp bộ kế hoạch và đầu tư - Mẫu tham khảo
22768 báo cáo thực tập tại vụ lao động - tiền lương - Mẫu tham khảo
12917 báo cáo thực tập tại vụ lao động văn hoá xã hội - Mẫu tham khảo
BC201 báo cáo thực tập tại vụ nông nghiệp & ptnt - Mẫu tham khảo
BC156 báo cáo thực tập tại vụ pháp chế - bộ thương mại - Mẫu tham khảo
BC826 báo cáo thực tập tại vụ quản lí dự án đầu tư nước ngoài - Mẫu tham khảo
28031 báo cáo thực tập tại vụ quản lý dự án đầu tư nước ngoài thuộc bộ kế hoạch và đầu tư - Mẫu tham khảo
26242 báo cáo thực tập tại vụ thị trường trong nước - bộ công thương - Mẫu tham khảo
11887 báo cáo thực tập tại vụ tổng hợp kinh tế quốc dân - Mẫu tham khảo
31658 báo cáo thực tập tại vụ xnk thuộc bộ công thương - Mẫu tham khảo
29159 báo cáo thực tập tại xí nghiệp 103 - công ty xây dựng số 1 - Mẫu tham khảo
BC1061 báo cáo thực tập tại xí nghiệp bán lẻ xăng dầu hà nội - Mẫu tham khảo
25169 báo cáo thực tập tại xí nghiệp bán lẻ xăng dầu hà nội thuộc công ty xăng dầu khu vực 1 - Mẫu tham khảo
34818 báo cáo thực tập tại xí nghiệp chế biến gỗ xk - Mẫu tham khảo
32489 báo cáo thực tập tại xí nghiệp chịu lửa - Mẫu tham khảo
22176 báo cáo thực tập tại xí nghiệp cơ khí 79  - Mẫu tham khảo
29552 báo cáo thực tập tại xí nghiệp đá hoa granito hà nội - Mẫu tham khảo
BC215 báo cáo thực tập tại xí nghiệp đầu máy hà nội - Mẫu tham khảo
BC234 báo cáo thực tập tại xí nghiệp đầu máy hà nội - Mẫu tham khảo
BC959 báo cáo thực tập tại xí nghiệp điện tử truyền hình việt nam - Mẫu tham khảo
29145 báo cáo thực tập tại xí nghiệp dược phẩm 120 - Mẫu tham khảo
BC1040 báo cáo thực tập tại xí nghiệp dược phẩm trung ương 2 - Mẫu tham khảo
BC291 báo cáo thực tập tại xí nghiệp giầy phú hà - Mẫu tham khảo
21187 báo cáo thực tập tại xí nghiệp in báo nhi đồng - Mẫu tham khảo
BC788 báo cáo thực tập tại xí nghiệp in hà tây - Mẫu tham khảo
26112 báo cáo thực tập tại xí nghiệp in nhà xuất bản lao động - xã hội - Mẫu tham khảo
22640 báo cáo thực tập tại xí nghiệp in nhà xuất bản lao động xã hội - Mẫu tham khảo
BC161 báo cáo thực tập tại xí nghiệp in tổng cục hậu cần - Mẫu tham khảo
BC1024 báo cáo thực tập tại xí nghiệp khai thác & chế biến đá thuộc công ty hồ bắc - Mẫu tham khảo
22601 báo cáo thực tập tại xí nghiệp may 2 - tổng công ty cổ phần dệt may nam định - Mẫu tham khảo
BC271 báo cáo thực tập tại xí nghiệp may công ty tnhh sơn chinh - Mẫu tham khảo
BC853 báo cáo thực tập tại xí nghiệp môi trường đô thị số 4 - Mẫu tham khảo
BC891 báo cáo thực tập tại xí nghiệp mỹ nghệ hợp thịnh - Mẫu tham khảo
BC1059 báo cáo thực tập tại xí nghiệp sản xuất chế biến suất ăn nội bài - Mẫu tham khảo
BC812 báo cáo thực tập tại xí nghiêp sông đà 8.06 - Mẫu tham khảo
22863 báo cáo thực tập tại xí nghiệp than hà ráng - Mẫu tham khảo
31661 báo cáo thực tập tại xí nghiệp thương mại hà nội - Mẫu tham khảo
31315 báo cáo thực tập tại xí nghiệp thương mại và xây dựng hà nội - Mẫu tham khảo
34879 báo cáo thực tập tại xí nghiệp toyota hoàn kiếm - Mẫu tham khảo
BC356 báo cáo thực tập tại xí nghiệp trắc địa bản đồ 202 - Mẫu tham khảo
BC235 báo cáo thực tập tại xí nghiệp vận dụng toa xe khách hà nội - Mẫu tham khảo
BC1039 báo cáo thực tập tại xí nghiệp vật tư & xây dựng - Mẫu tham khảo
BC836 báo cáo thực tập tại xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu - Mẫu tham khảo
BC192 báo cáo thực tập tại xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu 1 - Mẫu tham khảo
BC1036 báo cáo thực tập tại xí nghiệp vật tư thiết bị cơ điện - Mẫu tham khảo
22364 báo cáo thực tập tại xí nghiệp xăng dầu k133 - Mẫu tham khảo


BC144 báo cáo thực tập tại xí nghiệp xây dựng 101 - Mẫu tham khảo
BC174 báo cáo thực tập tại xí nghiệp xây dựng công trình - tổng công ty xây dựng đường thuỷ - Mẫu tham khảo
BC816 báo cáo thực tập tại xí nghiệp xây dựng giao thông 37 - Mẫu tham khảo
11099 báo cáo thực tập tại xí nghiệp xây dựng số 4 - công ty cổ phần đầu tư & xây dựng công nghiệp - Mẫu tham khảo
30278 báo cáo thực tập tại xí nghiệp xây dựng số 4 - công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp - Mẫu tham khảo
32492 báo cáo thực tập tại xí nghiệp xây dựng số vi - công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng tây hồ - Mẫu tham khảo
BC954 báo cáo thực tập tại xí nghiệp xe buýt thủ đô - Mẫu tham khảo
26065 báo cáo thực tập tiếng anh tại công ty du lịch red tours - Mẫu tham khảo
26066 báo cáo thực tập tiếng anh tại công ty veesano - Mẫu tham khảo
BK0008 báo cáo thực tập tìm hiểu mạng cho một công ty cụ thể - Mẫu tham khảo
BC010 báo cáo thực tập tình hình kinh doanh tại công ty bánh kẹo hải hà - Mẫu tham khảo
BK0011 báo cáo thực tập tivi màu - Mẫu tham khảo
BK0012 báo cáo thực tập tivi màu - Mẫu tham khảo
12552 báo cáo thực tập tổng hợp tại "ngân hàng công thương việt nam (incombank) " - Mẫu tham khảo
12630 báo cáo thực tập tổng hợp tại "ngân hàng thương mại cổ phần nhà hà nội - habubank - Mẫu tham khảo
12476 báo cáo thực tập tổng hợp tại "tổng công ty cổ phần dệt may hà nội" - Mẫu tham khảo
12475 báo cáo thực tập tổng hợp tại "tổng công ty cổ phần dịch vụ vận tải trung ương (vinafco)" - Mẫu tham khảo
12560 báo cáo thực tập tổng hợp tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội. - Mẫu tham khảo
12564 báo cáo thực tập tổng hợp tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn nam hà nội - Mẫu tham khảo
12570 báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam (bic) - Mẫu tham khảo
12569 báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam (viết tắt là bic) - Mẫu tham khảo
12527 báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty bảo hiểm nhân thọ dai-ichi việt nam - Mẫu tham khảo
12517 báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty chứng khoán an bình - Mẫu tham khảo
12567 báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam - Mẫu tham khảo
12519 báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần bảo hiểm aaa - Mẫu tham khảo
12533 báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần bảo hiểm aaa – chi nhánh hà nội - Mẫu tham khảo
12538 báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần đầu tư châu á- thái bình dương - Mẫu tham khảo
12536 báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần giải pháp phần mềm cmc - Mẫu tham khảo
10017 báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần may & dịch vụ hưng long - Mẫu tham khảo
12662 báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần may 10 - Mẫu tham khảo
12534 báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần sợi trà lý - Mẫu tham khảo
12577 báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần thiết bị điện hàm long - Mẫu tham khảo
12576 báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần xây dựng số 1 hà nội - Mẫu tham khảo
12537 báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần xây dựng và ứng dụng mỹ thuật quảng cáo việt thành - Mẫu tham khảo
12571 báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty fpt - Mẫu tham khảo
12591 báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty hỗ trợ sản xuất và du lịch thương mại - procom - Mẫu tham khảo
12593 báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty kim khí thăng long - Mẫu tham khảo
12572 báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty may 19/5 bộ công an - Mẫu tham khảo
12667 báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty mây tre xuất khẩu phú minh - hưng yên - Mẫu tham khảo
12539 báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty thuốc lá thăng long - Mẫu tham khảo
12578 báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty tnhh ipc - Mẫu tham khảo
12558 báo cáo thực tập tổng hợp tại cộng ty tnhh nnmtv cơ khí đông anh - Mẫu tham khảo
12540 báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty tnhh quảng cáo đại lâm - Mẫu tham khảo
12518 báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty tnhh thoát nước hà nội - Mẫu tham khảo
12535 báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty tnhhkiểm toán và tư vấn dcpa. - Mẫu tham khảo
12516 báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty trans-link express và tập đoàn agility - Mẫu tham khảo
12522 báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty tư vấn thiết kế cầu lớn - hầm - Mẫu tham khảo
10011 báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty xnk intimex - Mẫu tham khảo
12586 báo cáo thực tập tổng hợp tại ngân hàng đầu tư và phát triển -chi nhánh nam hà nội. - Mẫu tham khảo
12524 báo cáo thực tập tổng hợp tại ngân hàng đông nam á - southeast asia bank (seabank) - Mẫu tham khảo
12556 báo cáo thực tập tổng hợp tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà habubank - Mẫu tham khảo
12520 báo cáo thực tập tổng hợp tại ngân hàng tmcp phương nam chi nhánh hà nội - Mẫu tham khảo
12561 báo cáo thực tập tổng hợp tại ông ty cổ phần đầu tư phát triển & thương mại sơn hà - Mẫu tham khảo
12566 báo cáo thực tập tổng hợp tại phòng giao dịch (pgd) lê trọng tấn ngân hàng thương mại cổ phần anbình hà nội(abbank) - Mẫu tham khảo
12562 báo cáo thực tập tổng hợp tại phòng kế tóan - tài vụ công ty tnhh giầy nam giang. - Mẫu tham khảo
12526 báo cáo thực tập tổng hợp tại phòng tiếp thị bán và du lịch tổng công ty hàng không việt nam - vietnam airlines - Mẫu tham khảo
12634 báo cáo thực tập tổng hợp tại phòng tổ chức cán bộ- sở giao dịch- ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam - Mẫu tham khảo
12574 báo cáo thực tập tổng hợp tại sở giao dịch i – ngân hàng công thương việt nam. - Mẫu tham khảo
12594 báo cáo thực tập tổng hợp tại sở giao dịch i -ngân hàng phát triển việt nam - Mẫu tham khảo
12499 báo cáo thực tập tổng hợp tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí việt nam - petro việt nam - Mẫu tham khảo
12617 báo cáo thực tập tổng hợp tại tổng công ty cổ phần dệt may hà nội - Mẫu tham khảo
12521 báo cáo thực tập tổng hợp tại trung tâm thông tin tín dụng - Mẫu tham khảo
12528 báo cáo thực tập tổng hợp tại viện kinh tế và chính trị thế giới. - Mẫu tham khảo
12620 báo cáo thực tập tổng hợp tại vụ kinh tế nông nghiệp thuộc bộ kế hoạch và đầu tư - Mẫu tham khảo
12565 báo cáo thực tập tổng hợp tạikhách sạn bảo sơn. - Mẫu tham khảo
12581 báo cáo thực tập tổng hợp về "cơ cấu tổ chức, tình hình hoạt động kinh doanh của nhno &ptnt – chi nhánh hà thành" - Mẫu tham khảo
12551 báo cáo thực tập tổng hợp về "công tác quản lý lao động tại nhà máy gạch men mikado (khu công nghiệp tiền hải – thái bình)" - Mẫu tham khảo
12548 báo cáo thực tập tổng hợp về "công tác quản lý ngân sách huyện quế võ"
12573 báo cáo thực tập tổng hợp về "phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán thu - chi ngân sách nhà nước bằng tiền mặt tại kbnn na hang" - Mẫu tham khảo
12549 báo cáo thực tập tổng hợp về "phương hướng và giải pháp cho hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần may 10" - Mẫu tham khảo
12619 báo cáo thực tập tổng hợp về "quá trình và hoạt động kinh doanh của công ty tnhh tiến hiếu <đặc biệt là bộ máy kế toán của công ty>" - Mẫu tham khảo
12559 báo cáo thực tập tổng hợp về "thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần nhựa và bao bì hanel" - Mẫu tham khảo
12613 báo cáo thực tập tổng hợp về "tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần bao bì nhựa hanel" - Mẫu tham khảo
12615 báo cáo thực tập tổng hợp về "tổ chức kế toán tại công ty xây lắp và sản xuất thiết bị công nghiệp" - Mẫu tham khảo
12563 báo cáo thực tập tổng hợp về đơn vị ngân hàng ngoại thương hà tĩnh - Mẫu tham khảo
12616 báo cáo thực tập tổng hợp về tổng công ty bảo hiểm dầu khí việt nam (pvi) và công ty bảo hiểm dầu khí hà nội - Mẫu tham khảo
12382 báo cáo thực tập tổng hợp về xã trung giã, huyện sóc sơn, thành phố hà nội thực tập nâng cao kiến thức. - Mẫu tham khảo
TH2566 báo cáo thực tập tổng quan - Mẫu tham khảo
12374 báo cáo thực tập tổng quan tại công ty cổ phần kiến trúc và vật liệu xây dựng dth - Mẫu tham khảo
12383 báo cáo thực tập tổng quan về công ty cổ phần conrtrexim số 1 - Mẫu tham khảo
12531 báo cáo thực tập tổng quan về trung tâm thông tin tín dụng - Mẫu tham khảo
BK0028 báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần vải sợi may mặc miền bắc - Mẫu tham khảo
TH1451 báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty tnhh đầu tư & phát triển hà minh anh
12474 báo cáo thực tập về "quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức và phương hướng hoạt động viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương" - Mẫu tham khảo
12491 báo cáo thực tập về "quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức và thực trạng phát triển của công ty cổ phần thương mại xi măng" - Mẫu tham khảo
12495 báo cáo thực tập về "tình hình hoạt động marketing tại công ty tnhh t&t"
12625 báo cáo thực tập về "tình hình thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh thái bình năm 2007. các hoạt động marketing của tỉnh" - Mẫu tham khảo
12530 báo cáo thực tập về "tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức kinh doanh, tổ chức kế toán của trung tâm kỹ thuật truyền hình cáp việt nam" - Mẫu tham khảo
12405 báo cáo thực tập về “công ty cổ phần may 19- bộ quốc phòng” - Mẫu tham khảo
QT1963 báo cáo thực tập về chuyến đi du lịch - Mẫu tham khảo


20613 báo cáo thực tập về công tác kế toán tại công ty cổ phần xi măng bỉm sơn - Mẫu tham khảo
12946 báo cáo thực tập về công ty xnk tocontap hà nội - Mẫu tham khảo
BK0039 báo cáo thực tập về điện thoại và tổng đài - Mẫu tham khảo
18098 báo cáo thực tập về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh tiến thành - Mẫu tham khảo
18075 báo cáo thực tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thủy sản đà nẵng - Mẫu tham khảo
18096 báo cáo thực tập về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh nam tiến - Mẫu tham khảo
12651 báo cáo thực tập về nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần cung ứng dịch vụ hàng không - Mẫu tham khảo
12638 báo cáo thực tập xí nghiệp toyota hoàn kiếm - Mẫu tham khảo
BC744 báo cáo thực trạng các websites đang thiết kế tại việt nam - Mẫu tham khảo
TH9349 báo cáo thuế của công ty cổ phần thương mại dịch vụ cơ điện lạnh tlk - Mẫu tham khảo
25846 báo cáo tiền khả thi - Mẫu tham khảo
TH6771 báo cáo tình hình hoạt động phòng kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà tp.hcm (huosinhbank) - Mẫu tham khảo
TH4288 báo cáo tình hình hoạt động phòng kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần phát trine nhà thành phố hồ chí minh. (huosinhgbank) - Mẫu tham khảo
BC520 báo cáo tổgn hợp về hoạt động sản xuất kinh doanh &hoạt động tài chính - kế toán ở công ty dệt vải công nghiệp hà nội
BC461 báo cáo tổgn hợp về thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và một số biện pháp giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp của công ty sơn tổng hợp hà nội - Mẫu tham khảo
DT0054 báo cáo tóm tắt "tự động điều khiển độ ẩm máy ấp trứng gia cầm bằng bộ điều chỉnh pid số s7 - 200" - Mẫu tham khảo
KT1140 báo cáo tổng hợp - Mẫu tham khảo
KT392 bao cao tong hop (ke toan) - Mẫu tham khảo
K0856 báo cáo tổng hợp công ty may đáp cầu (dagarco) - Mẫu tham khảo
TH1095 báo cáo tổng hợp công ty may đáp cầu (dagarco) - Mẫu tham khảo
TH3246 báo cáo tổng hợp kế toán tại công ty vinaconex1 hà nội - Mẫu tham khảo
TH1098 báo cáo tổng hợp kế toán tại xí nghiệp mũ xk - Mẫu tham khảo
TH3302 báo cáo tổng hợp nghiệp vụ kế toán tại công ty đại phú - Mẫu tham khảo
BC769 báo cáo tổng hợp tại bảo việt hà nội - Mẫu tham khảo
12504 báo cáo tổng hợp tại bộ kế hoạch và đầu tư (phòng công nghiệp và xây dựng) - Mẫu tham khảo
12502 báo cáo tổng hợp tại chi nhánh ngân hàng công thương hà tây qua các năm - Mẫu tham khảo
12501 báo cáo tổng hợp tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam phía nam hà nội - Mẫu tham khảo
K1023 báo cáo tổng hợp tại công ty gang thép thái nguyên - Mẫu tham khảo
10096 báo cáo tổng hợp tại công ty giầy thượng đình - Mẫu tham khảo
BC441 báo cáo tổng hợp tại công ty môi trường đô thị huy hoàng - thành phố lạng sơn - Mẫu tham khảo
KT1407 báo cáo tổng hợp tại công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 474 - Mẫu tham khảo
KT1259 báo cáo tổng hợp tại công ty tnhh đại phú - Mẫu tham khảo
KT1260 báo cáo tổng hợp tại công ty tnhh hoàn mỹ - Mẫu tham khảo
KT1297 báo cáo tổng hợp tại công ty tnhh kiến trúc tây hồ - Mẫu tham khảo
12508 báo cáo tổng hợp tại công ty tnhh ngọc linh - Mẫu tham khảo
BC768 báo cáo tổng hợp tại công ty vitex - Mẫu tham khảo
BC767 báo cáo tổng hợp tại công ty xnk tạp phẩm hà nội tocontap - Mẫu tham khảo
KT1261 báo cáo tổng hợp tại tại công ty ql và scđb 474 - Mẫu tham khảo
12510 báo cáo tổng hợp tại trụ sở chính công ty cổ phần tập đoàn hipt (hipt group), - Mẫu tham khảo
BC760 báo cáo tổng hợp tại vụ công nghiệp - bộ kế hoạch và đầu tư - Mẫu tham khảo
BC511 báo cáo tổng hợp tình hình kinh doanh tại công ty dược liệu trung ương i
BC678 báo cáo tổng hợp về " chất lượng tín dụng, thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần eximbank hà nội
BC496 báo cáo tổng hợp về "công trường, cách bố trí nhân lực , phân công các tổ sản xuất, cách thi công trên công trường tại công ty cổ phần xây lắp i, petrolimex" - Mẫu tham khảo
12409 báo cáo tổng hợp về "hoạt động kinh doanh của công ty tnhh sông công hà đông" - Mẫu tham khảo
12411 báo cáo tổng hợp về "tình hình họat động và công tác quản lý chất lượng ở công ty điện tử y tế medda" - Mẫu tham khảo
BC605 báo cáo tổng hợp về : các đặc điểm chủ yếu của công ty xăng dầu quân đội - Mẫu tham khảo
BC698 báo cáo tổng hợp về : giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty đầu tư thương mại ngân hàng - Mẫu tham khảo
BC619 báo cáo tổng hợp về : hoàn thiện hệ thống thông tin marketing trong công ty xây dựng công nghiệp hà nội - Mẫu tham khảo
BC597 báo cáo tổng hợp về : khảo sát chung & đánh giá hoạt động đầu tư ở công ty vận tải thuỷ bắc
BC703 báo cáo tổng hợp về “định hướng và các giải pháp thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư nhằm phát triển ngành du lịch hà tây giai đoạn 2001- 2010 - Mẫu tham khảo
BC445 báo cáo tổng hợp về bảo việt nhân thọ hưng yên - Mẫu tham khảo
BC647 báo cáo tổng hợp về bộ kế hoạch và đầu tư và cục đầu tư nước ngoài - Mẫu tham khảo
BC474 báo cáo tổng hợp về bộ máy tổ chức và chức năng nhiệm vụ ,thực trạng hoạt động và phướng của công ty bánh kẹo hải châu
BC464 báo cáo tổng hợp về các bước thiết kế và nội dung tính toán cho một công trình cảng, đường thuỷ, giới thiệu các quy phạm hiện hành, một đồ án lcktkt cho một công trình cụ thể cảng, đường thuỷ - Mẫu tham khảo
BC440 báo cáo tổng hợp về các giải pháp hoàn thiện tổ chức hoạt động và nghiên cứu marketing tại công ty kinh doanh xuất nhập khẩu việt - lào - Mẫu tham khảo
BC636 báo cáo tổng hợp về các giải pháp nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty xnk thủ công mỹ nghệ artexport - Mẫu tham khảo
BC418 báo cáo tổng hợp về các linh kiện của máy tính, vai trò của từng thiết bị đối với máy tính, cài đặt các chương trình ứng dụng
BC444 báo cáo tổng hợp về các loại động cơ đốt trong nói chung, động cơ điêzen 4 kỳ gồm 8 máy, sử dụng và bảo dưõng, phương án cải tiến, trình tự thiết kế, chế tạo động cơ đốt trong - Mẫu tham khảo
BC395 báo cáo tổng hợp về cách tổ chức, quy trình thiết kế một công trình xây dựng - Mẫu tham khảo
BC488 báo cáo tổng hợp về chiến lược phát triển sản phẩm mới và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cơ khí đông anh - Mẫu tham khảo
BC554 báo cáo tổng hợp về chức công tác kế toán, các phần hành kế toán tại công ty may đức giang - Mẫu tham khảo
BC722 báo cáo tổng hợp về cơ cấu hoạt động và quản lý& tình hình sản xuất kinh doanh công ty xnk khoáng sản quý hiếm mimexco - Mẫu tham khảo
BC523 báo cáo tổng hợp về cơ cấu lao động và công tác quản lý nhân sự tại công ty viễn thông quân đội viettel
BC599 báo cáo tổng hợp về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ; tổ chức hoạt động kinh doanh & tổ chức công tác kế toán của công ty vật tư và dịch vụ kỹ thuật hà nội
BC431 báo cáo tổng hợp về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, đặc điểm tổ chức công tác kế toán công tác kế toán tscđ của công ty xe máy – xe đạp thống nhất - Mẫu tham khảo
BC394 báo cáo tổng hợp về cơ cấu tổ chức công ty,công việc và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty tư vấn xây dựng-licogi - Mẫu tham khảo
BC482 báo cáo tổng hợp về cơ cấu tổ chức hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty chứng khoán mê kông - Mẫu tham khảo
BC699 báo cáo tổng hợp về cơ cấu tổ chức tại sở địa chính thái nguyên - Mẫu tham khảo
BC712 báo cáo tổng hợp về cơ cấu tổ chức và hoạt động của tổng công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Mẫu tham khảo
BC758 báo cáo tổng hợp về cơ cấu tổ chức và thành tựu của viện nghiên cứu phát triển kt - xh hà nội - Mẫu tham khảo
BC741 báo cáo tổng hợp về cơ cấu tổ chức vàqui trình công nghệ của tổng công ty xây dựng công trình giao thông5 - Mẫu tham khảo
BC481 báo cáo tổng hợp về cơ cấu tổ chức, các nghiệp vụ chứng khoán và các sản phẩm dịch vụ tài chính của công ty chứng khoán acb - Mẫu tham khảo
BC569 báo cáo tổng hợp về cơ cấu tổ chức, họat động kinh doanh của công ty tin học xõy dựng(bộ xõy dựng) - Mẫu tham khảo
BC669 báo cáo tổng hợp về cơ cấu, tổ chức & tổ chức quản lý thu thuế của cục thuế hà nội - Mẫu tham khảo
BC469 báo cáo tổng hợp về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước và làm gì để đẩy mạnh cơ phần ở việt nam hiện nay - Mẫu tham khảo
BC752 báo cáo tổng hợp về công nghệ đúc đẩy & công nghệ thi công đẩy dàn giáo - Mẫu tham khảo
BC422 báo cáo tổng hợp về công nghệ và thiết bị của lò nung và hệ thống máy cán - Mẫu tham khảo
BC764 báo cáo tổng hợp về công tác chăn nuôi thú y và một số vấn đề cần lưu ý - Mẫu tham khảo
BC433 báo cáo tổng hợp về công tác hạch toán kế toán tại công ty máy tính siêu việt - Mẫu tham khảo
BC452 báo cáo tổng hợp về công tác hạch toán kế toán tại công ty tnhh tm&dv q&a - Mẫu tham khảo
BC570 báo cáo tổng hợp về công tác kế hoạch hoạt động & công tác quản lý các mặt của tổng công ty thương mại hà nội (hapro) - Mẫu tham khảo
BC585 báo cáo tổng hợp về công tác kế hoạch hoạt động ; công tác quản lý các mặtcủa tổng công ty thương mại hà nội (hapro) - Mẫu tham khảo
BC691 báo cáo tổng hợp về công tác kế toán của nhà xuất bản giáo dục - Mẫu tham khảo
BC727 báo cáo tổng hợp về công tác kế toán và phần hành kế toán chủ yếu của xnldsx ôtô hoà bình - Mẫu tham khảo
BC513 báo cáo tổng hợp về công tác tài chính & công tác kế toán tại công ty giao nhận kho vận ngoại thương vietrans - Mẫu tham khảo
BC667 báo cáo tổng hợp về công tác tổ chức hoạt động của bộ phận lễ tân tại khách sạn thủ đô - Mẫu tham khảo
BC545 báo cáo tổng hợp về công tác tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính được thực hiện ở công ty kiểm toán và kế toán hà nội – cpa hanoi - Mẫu tham khảo
BC571 báo cáo tổng hợp về công tác tổ chức, cơ cấu kĩ thuật và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thương mại và tin học việt chiến - Mẫu tham khảo
BC495 báo cáo tổng hợp về công tác tổ chức, nhân sự, hoạt động quản lý các mặt của công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 4 - Mẫu tham khảo
BC553 báo cáo tổng hợp về công ty & tổ chức công tác kế toán các phần hành kế toán tại công ty may đức giang - Mẫu tham khảo
BC412 báo cáo tổng hợp về công ty bánh kẹo hải châu,tổ chức và hoạt động của công ty,thực trạng hoạt động kinh doanh - Mẫu tham khảo
BC502 báo cáo tổng hợp về công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn thăng long (ttl) và đặc điểm tổ chức bộ máy và công tác kế toán tại công ty llt - Mẫu tham khảo
BC579 báo cáo tổng hợp về công ty cổ phần máy tính quang vinh - Mẫu tham khảo
BC503 báo cáo tổng hợp về công ty cổ phần sản phẩm sinh thái & quy trình sản xuất và chế biến trà - Mẫu tham khảo
BC649 báo cáo tổng hợp về công ty da giầy hà nội - Mẫu tham khảo
BC516 báo cáo tổng hợp về công ty đầu tư - xây dựng hà nội &tình hình thực hiện các lĩnh vực quản trị của công ty đầu tư - xây dựng hà nội
BC508 báo cáo tổng hợp về công ty đầu tư - xây dựng hà nội ; tình hình thực hiện các lĩnh vực quản trị của công ty đầu tư - xây dựng hà nội; khảo sát chuyên sâu - Mẫu tham khảo
BC515 báo cáo tổng hợp về công ty giầy thượng đình & đặc điểm về quy trình sản xuất - Mẫu tham khảo
BC501 báo cáo tổng hợp về công ty kiểm toán và định giá việt nam& tổ chức công tác kiểm toán tại công ty kiểm toán và định giá việt nam - Mẫu tham khảo
BC537 báo cáo tổng hợp về công ty kinh doanh nhà hà nội - bộ quốc phòng: tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
BC410 báo cáo tổng hợp về công ty phát triển thương mại hưng thịnh,hiệu quả sản xuất kinh doanh, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty - Mẫu tham khảo
BC423 báo cáo tổng hợp về công ty tư vấn và đầu tư xây dựng thuộc bộ giao thông vận tải và nghiên cứu một số định hình cống - Mẫu tham khảo
BC610 báo cáo tổng hợp về công ty xây dựng công nghiệp:& tổ chức công tác kế toán tại công ty xây dựng công nghiệp - Mẫu tham khảo
BC616 báo cáo tổng hợp về công ty xây dựng sông đà; đặc điểm sản xuất và sản phẩm của công ty


BC560 báo cáo tổng hợp về công ty xây lắp - năng lượng sông đà 11:tình hình tổ chức công tác tài chính, thực hiện hạch toán ngiệp vụ kế toán chủ yếu của công ty - Mẫu tham khảo
BC632 báo cáo tổng hợp về công ty xnk tổng hợp i - Mẫu tham khảo
BC555 báo cáo tổng hợp về đặc điểm chung & tình hình hoạt động của công ty cổ phần may hồ gươm
BC576 báo cáo tổng hợp về đặc điểm chung của công ty tnhh in bao bì thái lợi; nhu cầu xã hội và sự cấp thiết đầu tư và xây dựng saplasco; kế hoạch xây dựng và phát triển dự án - Mẫu tham khảo
BC662 báo cáo tổng hợp về đặc điểm cơ sở vật chất và môi trường kinh doanh của công ty khách sạn và du lịch kim liên
BC580 báo cáo tổng hợp về đặc điểm công ty tnhh bao bì nhựa sài gòn (saplastic) quy trình công nghệ sản xuất bao bì màng ghép phức hợp cao cấp - Mẫu tham khảo
BC413 báo cáo tổng hợp về đặc điểm của khách sạn du lịch sông nhuệ, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của khách sạn - Mẫu tham khảo
BC657 báo cáo tổng hợp về đặc điểm hoạt động kinh doanh & công ty xnk hà tây - Mẫu tham khảo
BC723 báo cáo tổng hợp về đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty xnk hà tây - Mẫu tham khảo
BC584 báo cáo tổng hợp về đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý kế toán tại công ty tnhh thiết bị công trình haco - Mẫu tham khảo
BC472 báo cáo tổng hợp về đặc điểm hoạt động và hoạt động sản xuất kinh doanh của côg ty bánh kẹo hải châu - Mẫu tham khảo
BC719 báo cáo tổng hợp về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật & hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bánh kẹo tràng an
BC566 báo cáo tổng hợp về đặc điểm kinh tế -kĩ thuật , hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thực trạng,tình hình sản xuất –kinh doanh của công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng i sơn la - Mẫu tham khảo
BC641 báo cáo tổng hợp về đặc điểm kinh tế kỹ thuật & tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần vải sợi và may mặc miền bắc
BC473 báo cáo tổng hợp về đặc điểm kinh tế kỹ thuật và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 6 phương hướng phát triển của công ty bánh kẹo hải hà
BC549 báo cáo tổng hợp về đặc điểm môi trường kinh doanh , tình hình hoạt động& tổ chức và hoạt động nhân sự của công ty liên doanh bánh kẹo hải hà-kotobuki - Mẫu tham khảo
BC519 báo cáo tổng hợp về đặc điểm sản xuất - kinh doanh của công ty điện cơ thống nhất - Mẫu tham khảo
BC638 báo cáo tổng hợp về đặc điểm sản xuất kinh doanh & thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần vận tải ô tô vĩnh phúc - Mẫu tham khảo
20656 báo cáo tổng hợp về đặc điểm tình hình, thực trạng hoạt động của công ty bảo việt hà nội - Mẫu tham khảo
BC611 báo cáo tổng hợp về đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh & đặc điểm về tổ chức bộ máy, công tác kế toán của công ty xây dựng hợp nhất - Mẫu tham khảo
BC635 báo cáo tổng hợp về đặc điểm và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty xnk xi măng - Mẫu tham khảo
BC524 báo cáo tổng hợp về đặc điểm và tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tại công ty vietel - Mẫu tham khảo
BC618 báo cáo tổng hợp về đặc điểm về kinh tế kỹ thuật của công ty đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu việt nam
BC471 báo cáo tổng hợp về đặc điểm về kinh tế kỹ thuật của công ty; thuận lợi và khó khăn của công ty trong cơ chế thị trường và những giải pháp khắc phục của công ty bánh kẹo hải châu - Mẫu tham khảo
BC486 báo cáo tổng hợp về đặc điểm về quản lý tài chính và tổ chức; công tác kế toán ở công ty cơ khí và xây lắp - Mẫu tham khảo
BC702 báo cáo tổng hợp về đặc điểm về tổ chức và dây chuyền sản xuât của xí nghiệp may xuất khẩu lạc trung - Mẫu tham khảo
BC631 báo cáo tổng hợp về đặc điểm, tình hình hoạt động của công ty xnk thuốc lá
BC650 báo cáo tổng hợp về dây chuyền sản xuất cồn tinh bột (tại công ty polyco- dknec &`)nhà máy thức ăn chăn nuôi ngọc hồi tại công ty dệt kim đông xuân - Mẫu tham khảo
BC479 báo cáo tổng hợp về dây truyền công nghệ sản xuất chè của công ty chè mỹ lâm-tuyên quang
BC762 báo cáo tổng hợp về đổi mới nghiên cứu và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của bộ kế hoạch và đầu tư, vụ kinh tế địa phương và lónh thổ
BC505 báo cáo tổng hợp về giới thiệu chung về công ty cổ phần xây dựng và đầu tư hà nội & thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty - Mẫu tham khảo
BC407 báo cáo tổng hợp về giới thiệu chung về nhà máy điện ninh bình, một số phân xưởng sản xuất của nhà máy
BC506 báo cáo tổng hợp về giới thiệu khái quát chung về công ty cổ phần dv giải trí hồ tây & phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
BC750 báo cáo tổng hợp về hệ thống tổ chức, chức năng nhiệm vụ của uỷ ban nhân dân &của phòng kế hoạch kinh tế và phát triển nông thôn huyện từ liêm - Mẫu tham khảo
BC409 báo cáo tổng hợp về hiệu quả sản xuất kinh doanh trong công ty dược liệu twi - hà nội
BC577 báo cáo tổng hợp về hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty du lịch và quảng cáo thương mại bảo sơn - Mẫu tham khảo
BC548 báo cáo tổng hợp về hoạt động & tình hình hạch toán kế toán của công ty khách sạn du lịch kim liên. - Mẫu tham khảo
BC755 báo cáo tổng hợp về hoạt động chính của viện nghiên cứu khoa học thị trường giá cả - Mẫu tham khảo
BC693 báo cáo tổng hợp về hoạt động của phòngđịa chính nhà đất & đô thị huyện thanh trì - Mẫu tham khảo
BC759 báo cáo tổng hợp về hoạt động của viện nghiên cứu kinh tế thế giới - Mẫu tham khảo
BC627 báo cáo tổng hợp về hoạt động của xí nghiệp xây lắp số 2- công ty lắp máy điện nước và xây dựng - Mẫu tham khảo
BC644 báo cáo tổng hợp về hoạt động kinh doanh & công tác quản trị của công ty tnhh nhà nước 1 thành viên kim khí thăng long - Mẫu tham khảo
BC739 báo cáo tổng hợp về hoạt động kinh doanh & công tác quản trị của tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 - Mẫu tham khảo
BC541 báo cáo tổng hợp về hoạt động kinh doanh & hoạt động quản trị của côngty kho vận và dịch vụ thương mại - vinatranco - Mẫu tham khảo
BC634 báo cáo tổng hợp về hoạt động kinh doanh của công ty xnk và xây dựng nông lâm nghiệp - Mẫu tham khảo
BC660 báo cáo tổng hợp về hoạt động kinh doanh của ngân hàng ngoại thương việt nam (tên viết tắt vcb) - Mẫu tham khảo
BC686 báo cáo tổng hợp về hoạt động kinh doanh của ngân hàng nhà nước và phát triển nông thôn thanh hoá - Mẫu tham khảo
BC682 báo cáo tổng hợp về hoạt động kinh doanh tại nhà máy in quân đội - Mẫu tham khảo
BC567 báo cáo tổng hợp về hoạt động kinh doanh và kết quả của công ty thiết bị giáo dục i - Mẫu tham khảo
BC615 báo cáo tổng hợp về hoạt động kinh doanh và quản lý & tổ chức kế toán tại công ty xây dựng số 34 - Mẫu tham khảo
BC542 báo cáo tổng hợp về hoạt động kinh doanh và việc áp dụng pháp luật của công ty kho vận và dịch vụ thương mại (vinatranco)
BC536 báo cáo tổng hợp về hoạt động kinh doanh vàng bạc đá quý và chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh và các chi nhánh trực thuộc công ty kinh doanh mỹ nghệ vàng bác đá quý - nhno - ptnt - việt nam - Mẫu tham khảo


BC432 báo cáo tổng hợp về hoạt động kinh doanh, công tác quản trị của công ty dưụơc và thiết bị vật tư y tế traphaco - Mẫu tham khảo
BC568 báo cáo tổng hợp về hoạt động kinh doanhcủa công ty thương mại - dịch vụ - Mẫu tham khảo
BC754 báo cáo tổng hợp về hoạt động nghiên cứu của trung tâm đào tạo tư vấn phát triển kinh tế- xã hội hà nội - Mẫu tham khảo
BC655 báo cáo tổng hợp về hoạt động sản xuất kinh doanh & các chiến lược marketing ở công ty giầy thượng đình - Mẫu tham khảo
BC492 báo cáo tổng hợp về hoạt động sản xuất kinh doanh &tài chính - kế toán của công ty cổ phần khí công nghiệp - Mẫu tham khảo
BC714 báo cáo tổng hợp về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty may10 - Mẫu tham khảo
BC559 báo cáo tổng hợp về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty muối thanh hóa - Mẫu tham khảo
BC562 báo cáo tổng hợp về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phát hành sách hà nội - Mẫu tham khảo
BC679 báo cáo tổng hợp về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tnhh in bao bì thái lợi - Mẫu tham khảo
BC578 báo cáo tổng hợp về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tnhh liên san - Mẫu tham khảo
BC707 báo cáo tổng hợp về hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty rau quả việt nam - Mẫu tham khảo
BC711 báo cáo tổng hợp về hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty rau quả,nông sản việt nam - Mẫu tham khảo
BC690 báo cáo tổng hợp về hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp xây dựng công trình giao thông - Mẫu tham khảo
BC608 báo cáo tổng hợp về hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý; tổ chức công tác hạch toán tại công ty 17
BC457 báo cáo tổng hợp về hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn nhân lực và phương pháp, quản trị nguồn nhân lực của công ty cổ phần constrexim số 1
BC544 báo cáo tổng hợp về hoạt động và quy trình thực hiện một cuộc kiểm toán tại công ty kiểm toán và dịch vụ tài chính kế toán - tổng công ty sông đà - Mẫu tham khảo
BC675 báo cáo tổng hợp về ình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng công thương thành phóo hải phỏng (ngân hàng công thương hp) - Mẫu tham khảo
BC748 báo cáo tổng hợp về kế toán bán hàng & phương pháp kế toán bán hàng
BC406 báo cáo tổng hợp về kế toán các nghiệp vụ khác, lập báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của công ty,tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước - Mẫu tham khảo
BC547 báo cáo tổng hợp về kế toán doanh thu và phân phối lợi nhuận trong công ty khách sạn du lịch kim liên - Mẫu tham khảo
BC546 báo cáo tổng hợp về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty tnhh kiến trúc việt nhật - Mẫu tham khảo
BC487 báo cáo tổng hợp về kết quả hoạt động; phương hướng hoạt động của công ty cơ khí đông anh - Mẫu tham khảo
BC428 báo cáo tổng hợp về khách sạn thắng lợi và thực trạng kết quả hoạt động kinh doanh - Mẫu tham khảo
BC480 báo cáo tổng hợp về khái quát kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh, một số định hướng phát triển của công ty chế tạo điện cơ hà nội
BC484 báo cáo tổng hợp về khái quát tình hình hoạt động kinh doanh đánh giá chung và phươnghướng hoạt động của công ty chứng khoán - ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam - Mẫu tham khảo
BC588 báo cáo tổng hợp về khái quát về công ty & công tác kế toán tại công ty ứng dụngcông nghệ tiến bộ - Mẫu tham khảo
BC408 báo cáo tổng hợp về khái quát về công ty may chiến thắng, đặc điểm hoạt động sản xuất ,công tác quản lý nhân lực ở công ty - Mẫu tham khảo
BC596 báo cáo tổng hợp về khảo sát chung & đánh giá việc sử dụng vốn ở công ty vận tải thuỷ bắc
BC556 báo cáo tổng hợp về khảo sát công việc quản lý nhân sự của công ty phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, giới thiệu ngôn ngữ lập trình vb và hệ quản trị cơ sở dữ liệu access - Mẫu tham khảo
BC595 báo cáo tổng hợp về khảo sát tổng hợp &khảo sát chuyên sâu về tình hình quản lý lao động của công ty - Mẫu tham khảo
BC415 báo cáo tổng hợp về khảo sát và thiết kế công trình thông tin
BC470 báo cáo tổng hợp về kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (aasc) thực hiện
BC593 báo cáo tổng hợp về lịch sử; đặc điểm kinh tế, kỹ thuật; & hoạt động chủ yếu của phòng kinh doanh tại công ty ứng dụng phát triển phát thanh - truyền hình (bdc)
BC485 báo cáo tổng hợp về lĩnh vực hoạt động; cơ cấu tổ chức ;năng lực thiết bị của công ty cơ giới, lắp máy và xây dựng của công ty cơ giới, lắp máy và xây dựng - Mẫu tham khảo
BC426 báo cáo tổng hợp về lý thuyết cơ sở về mạng máy tính và mạng máy tính công ty tân quang - Mẫu tham khảo
BC724 báo cáo tổng hợp về mạng máy tính trong các trường trung học - Mẫu tham khảo
BC742 báo cáo tổng hợp về mô hình điện thoại ip, báo hiệu, xử lý tín hiệu thoại và vấn đề đảm bảo chất lượng dịch vụ cho voip
BC392 báo cáo tổng hợp về mô hình sản xuất của công ty tư vấn xây dựng công trình thuỷ i,các tài liệu thiết kế công ty tư vấn xây dựng công trình thuỷ 1(wacose) đang sử dụng
BC659 báo cáo tổng hợp về mô hình sản xuất, thiết kế &tính các thông số kỹ thuật và tải trọng tác dụng lên cầu tầu của công ty tư vấn xây dựng công trình thuỷ 1(wacose) - Mẫu tham khảo
BC517 báo cáo tổng hợp về một số biện pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty dệt 19/5 hà nội - Mẫu tham khảo
BC692 báo cáo tổng hợp về một số giả pháp chủ yếu nhằm phát triển mô hình kinh tế trang trại ở hà tây
BC478 báo cáo tổng hợp về một số hoạt động quản trị của doanh nghiệp và thực trạng tình hình quản lý và sử dụng vốn ở công ty cao su chất dẻo
BC477 báo cáo tổng hợp về một số hoạt động quản trị của doanh nghiệp và thực trạng tình hình quản lý và sử dụng vốn ở công ty cao su đường sắt - Mẫu tham khảo
BC564 báo cáo tổng hợp về một số phần hành kế toán chủ yếu & tình hình tổ chức hạch toán tại công ty sản xuất ô tô daihatsu-vietindo - Mẫu tham khảo
BC397 báo cáo tổng hợp về một số vần đề chung tại công ty vietel, tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tại công ty - Mẫu tham khảo
BC670 báo cáo tổng hợp về ngân hàng công thương việt nam: tình hình hoạt động, nguyên nhân, giải pháp và phương hướng - Mẫu tham khảo
BC455 báo cáo tổng hợp về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh nam hà nội
BC677 báo cáo tổng hợp về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội
BC629 báo cáo tổng hợp về ngành sành sứ thuỷ tinh việt nam và cễng ty xuất nhập khẩu sành sứ thuỷ tinh vinaceglass -hoạt động xuất nhập khẩu của công ty và hướng ứng dụng tin họcvào quản lí - Mẫu tham khảo
BC751 báo cáo tổng hợp về nghiên cứu khảo sát trung tâm thông tin tư liệu thuộc viện khoa học và công nghệ việt nam - Mẫu tham khảo
BC765 báo cáo tổng hợp về nghiệp vụ kế toán của xí nghiệp sông đà 206 - Mẫu tham khảo
BC746 báo cáo tổng hợp về nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp & kế toán bán hàng tại trung tâm ứng dụng công nghệ & xnk xây dựng - Mẫu tham khảo
BC420 báo cáo tổng hợp về nhà máy cơ khí hồng nam và tình hình hoạt động của nhà máy - Mẫu tham khảo
BC551 báo cáo tổng hợp về những giải pháp chủ yếu tiếp tục đổi mới và phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở vùng đbsh - Mẫu tham khảo
BC581 báo cáo tổng hợp về những nét cơ bản về công ty tnhhnn một thành viên cơ khí hà nôi & hoạt động của công ty - Mẫu tham khảo
BC666 báo cáo tổng hợp về những vấn đề chung & thực trạng cơ sở vật chất trong kinh doanh của khách sạn thắng lợi - Mẫu tham khảo
BC648 báo cáo tổng hợp về những vấn đề chung của sóng vi ba & những ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên đến quá trình truyền sóng - Mẫu tham khảo
BC671 báo cáo tổng hợp về những vấn đề cơ bản, những phát hiện và một số giải pháp tại ngân hàng công thương khu công nghiệp bắc hà nội - Mẫu tham khảo
BC645 báo cáo tổng hợp về những vấn đề về tổ chức công tác kế toán tại công ty tnhh nhà nước một thành viên rượu hà nội - Mẫu tham khảo
BC535 báo cáo tổng hợp về nội dung hoạt động và quản lý của công ty in tổng hợp hà nội - Mẫu tham khảo
BC668 báo cáo tổng hợp về nội dung nghiệp vụ lễ tân của khách sạn thanh lịch hạ long - Mẫu tham khảo
BC498 báo cáo tổng hợp về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cơ khí hà nội - Mẫu tham khảo
BC587 báo cáo tổng hợp về phân tích tình hình hoạt động & quá trình hình thành và sự phát triển chủ yếu của công ty tnhh trang tiên - Mẫu tham khảo
BC658 báo cáo tổng hợp về phòng bảo hiểm huyện thường tín -hà tây thuộc tổng công ty bảo hiểm việt nam (bảo việt) - Mẫu tham khảo
BC717 báo cáo tổng hợp về phóng xạ, tác động của phóng xạ và những vấn đề có liên quan - Mẫu tham khảo
BC594 báo cáo tổng hợp về phương pháp kiểm toán tại công ty kiểm toán vaco - Mẫu tham khảo
BC653 báo cáo tổng hợp về quá trình đảm trách một tour du lịch của công ty du lịch
BC527 báo cáo tổng hợp về quá trình hình thành phát triển, chức năng và nhiệm vụ của công ty giầy thụy khuê& nghiên cứu môi trường kinh doanh của công ty - Mẫu tham khảo
BC598 báo cáo tổng hợp về quá trình hình thành và phát triển & khảo sát các mặt hoạt động của công ty vật tư vận tải xi măng - Mẫu tham khảo
BC490 báo cáo tổng hợp về quá trình hình thành và phát triển &thực trạng về tình hình sản xuât kinh doanh của công ty cổ phần dệt 10-10
BC525 báo cáo tổng hợp về quá trình hình thành và phát triển của công ty du lịch và thương mại tổng hợp thăng long thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm nông sản của việt nam vào thị trường mỹ - Mẫu tham khảo
BC411 báo cáo tổng hợp về quá trình hình thành và phát triển, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cơ khí 120 - Mẫu tham khảo
BC609 báo cáo tổng hợp về quá trình hình thành, phát triển của công ty xăng dầu b12; tình hình thực trạng kinh doanh của công ty
BC590 báo cáo tổng hợp về quá trình hình thành, phát triển; cơ cấu tổ chức ; thực trạng hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty tnhh kiến trúc việt nhật - Mẫu tham khảo
BC526 báo cáo tổng hợp về quá trình kinh doanh và kết quả kinh doanh của chi nhánh vietravel hà nội - Mẫu tham khảo
BC695 báo cáo tổng hợp về quá trình nguyên liệu và sản xuất mỳ ăn liền tại công ty lương thực food hà nội - Mẫu tham khảo
LV2102 báo cáo tổng hợp về quá trình sản xuất, kinh doanh của công ty vận tải, xây dựng và chế biến lương thực vĩnh hà - Mẫu tham khảo
BC475 báo cáo tổng hợp về quá trình tổ chức hoạt động và kinh doanh và chiến lược kinh doanh của công ty bảo hiểm nhân thọ nghệ an - Mẫu tham khảo
BC489 báo cáo tổng hợp về qui trình sản xuất ra sản phẩm , qui trình công nghệ, & việc tổ chức các phòng ban của công ty cổ phần dệt 10-10
BC447 báo cáo tổng hợp về quy chế hoạt động của vụ quản lý dự án đầu tư nước ngoài,công tác thống kê trong quản lý dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại bộ kế hoạch và đầu tư việt nam
BC733 báo cáo tổng hợp về quy trình bảo dưỡng, các công việc liên quan đến máy tính và mạng, …và cập nhập dữ liệu cho website cá nhân của công ty - Mẫu tham khảo
BC681 báo cáo tổng hợp về quy trình công nghệ của nhà máy in diên hồng
BC538 báo cáo tổng hợp về quy trình lắp đặt đường ống cấp nước, lắp đặt đồng hồ đo đếm nước vào các hộ gia đình , tìm hiểu dây truyền xử lý nước mặt tại nhà máy nước kim liên, công ty kinh doanh nước sạch hà nội - Mẫu tham khảo
BC726 báo cáo tổng hợp về quy trình sản xuất của ngành giầy da việt nam - Mẫu tham khảo
BC683 báo cáo tổng hợp về sản xuất điện của nhà máy nhiệt điện phả lại - Mẫu tham khảo
BC417 báo cáo tổng hợp về sinh học thực phẩm,sinh học nông nghiệp,chế biến sản phảm nông sản, một số loại như nấm sò , mộc nhĩ - Mẫu tham khảo
BC725 báo cáo tổng hợp về sóng vô tuyến và các hiện tượng vật lý ảnh hưởng đến truyền sóng vô tuyến & thiết kế tuyến viba - Mẫu tham khảo
BC437 báo cáo tổng hợp về sự cần thiết phải có khu tránh bão, một số cách sắp xếp tàu đậu trong vũng, một số ví dụ khu tránh bão - Mẫu tham khảo
BC529 báo cáo tổng hợp về sự hình thành và phát triển của công ty liên doanh tnhh hải hà- kotobuki; đặc điểm sản xuất, sản phẩm và thị trường
BC753 báo cáo tổng hợp về sự vận dụng của việt nam trong việc điều hành chính sách tỷ giá hối đoái &quá trình hoạt động và định hướng phát triển của viện kinh tế thế giới - Mẫu tham khảo


BC721 báo cáo tổng hợp về theo dõi một số chỉ tiêu về sự sinh trưởng phát dục của gà ri từ 1-3 tuần tuổi - Mẫu tham khảo
BC402 báo cáo tổng hợp về thị trường chè:khái quát chung về công ty cổ phần chè kim anh,thực trạng hoạt động marketing - Mẫu tham khảo
BC425 báo cáo tổng hợp về thị trường quảng cáo việt nam, thực trạng về quảng cáo, hội chợ thương mại ở công ty vinexad - Mẫu tham khảo
BC442 báo cáo tổng hợp về thiết bị và các vấn đề công nghệ của công ty dệt may hà nội và nhà máy denim
BC454 báo cáo tổng hợp về thiết kế sơ bộ (dự án tiền khả thi và khả thi) nội dung và trình tự hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi của công ty tư vấn và đầu tư xây dựng thuộc bộ giao thông vận tải - Mẫu tham khảo
BC626 báo cáo tổng hợp về thực tế quy trình hạch toán nghiệp vụ nk hàng hoá tại công ty xnk công nghệ mới - Mẫu tham khảo
BC427 báo cáo tổng hợp về thực tế tổ chức quản lí sản xuất và tổ chức quản lí lao động của các tổ chức xây dựng - Mẫu tham khảo
BC399 báo cáo tổng hợp về thực trạng bảo hiểm y tế ở bảo hiểm y tế hà nội, quyền lợi và trách nhiệm của các bên tham gia bảo hiểm y tế hà nội - Mẫu tham khảo
BC561 báo cáo tổng hợp về thực trạng các hoạt động tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 1999-2003 của công ty phát hành sách hà nội - Mẫu tham khảo
BC613 báo cáo tổng hợp về thực trạng công tác kế toán tại công ty xây dựn số 1 hà nội - Mẫu tham khảo
BC466 báo cáo tổng hợp về thực trạng công tác tổ chức hạch toán tại công ty xây dựng số 1 hà nội 13 của công ty xây dựng số 1 hà nội 1 - Mẫu tham khảo
BC449 báo cáo tổng hợp về thực trạng công tác tổ chức, quản lý của bộ lao động- thương binh và xã hội - Mẫu tham khảo
BC543 báo cáo tổng hợp về thực trạng của hoạt động kinh doanh về công ty khoá việt tiệp - Mẫu tham khảo
BC565 báo cáo tổng hợp về thực trạng giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty hanartex - Mẫu tham khảo
BC685 báo cáo tổng hợp về thực trạng hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phù cừ - Mẫu tham khảo
BC601 báo cáo tổng hợp về thực trạng hoạt động kinh doanh & hoạt động xuất nhập khẩu nông sản của công ty vilexim - Mẫu tham khảo
BC732 báo cáo tổng hợp về thực trạng hoạt động kinh doanh công ty dệt vải công nghiệp hà nội - Mẫu tham khảo
BC661 báo cáo tổng hợp về thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty ksdl kim liên - Mẫu tham khảo
BC628 báo cáo tổng hợp về thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty simex- công ty xnk nam hà nội - Mẫu tham khảo
BC592 báo cáo tổng hợp về thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp công ty xnk tạp phẩm hà nội - Mẫu tham khảo
BC600 báo cáo tổng hợp về thực trạng hoạt động kinh doanh; những dự báo về môi trường kinh tế xã hội của công ty - Mẫu tham khảo
BC716 báo cáo tổng hợp về thực trạng hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty tnhh kiến trúc việt nhật - Mẫu tham khảo
BC625 báo cáo tổng hợp về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cảu công ty xnk và kỹ thuật bao bì packexport - Mẫu tham khảo
BC713 báo cáo tổng hợp về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty xnk khoảng sản - Mẫu tham khảo
BC630 báo cáo tổng hợp về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty xnk thủ công mỹ nghệ artexport - Mẫu tham khảo
BC633 báo cáo tổng hợp về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty xnk và kỹ thuật bao bì. - Mẫu tham khảo
BC640 báo cáo tổng hợp về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty thương mại hà nội - Mẫu tham khảo
BC443 báo cáo tổng hợp về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại tổng công ty thực phẩm miền bắc - finoxim - Mẫu tham khảo
BC622 báo cáo tổng hợp về thực trạng hoạt dộng sản xuất kinh doanh và quá trình cổ phầnh hoá hội nhập - phát triển của công ty xi măng sài sơn - Mẫu tham khảo
BC451 báo cáo tổng hợp về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh; tình hình đầu tư và phương huớng đầu tư tại công ty cao su sao vàng - Mẫu tham khảo
BC476 báo cáo tổng hợp về thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty bóng đèn phích nước rạng đông - Mẫu tham khảo
BC708 báo cáo tổng hợp về thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng dệt may việt nam sang thị trường mỹ tại tổng công ty dệt may việt nam - Mẫu tham khảo
BC558 báo cáo tổng hợp về thực trạng kinh doanh của công ty may thêu xuất khẩu hưng thịnh - thị xã hà đông - tỉnh hà tây
BC483 báo cáo tổng hợp về thực trạng nghiệp vụ môi giới và giải pháp tại công ty chứng khoán ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
BC646 báo cáo tổng hợp về thực trạng những vấn đề môi trường nổi cộm của việt nam & chính sách và giải pháp bảo vệ môi trường của cục bảo vệ môi trường
BC684 báo cáo tổng hợp về thực trạng rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đoan hùng – một số biện pháp - Mẫu tham khảo
BC672 báo cáo tổng hợp về thực trạng rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển hà nội - một số biện pháp - Mẫu tham khảo
BC612 báo cáo tổng hợp về thực trạng sản xuất của công ty xây dựng số 1-hcc1 - Mẫu tham khảo
BC497 báo cáo tổng hợp về thực trạng sản xuất, những vấn đề đổi mới & phương hướng phát triển của công ty cơ khí trung tâm cẩm phả - Mẫu tham khảo
BC583 báo cáo tổng hợp về thực trạng tình hình họat động đầu tư và sản xuất kinh doanh ở công ty tnhh tân mỹ - Mẫu tham khảo
BC531 báo cáo tổng hợp về thực trạng tình hình kinh doanh và một số giải pháp đối với công ty hóa chất của công ty hóa chất chemco
BC621 báo cáo tổng hợp về thực trạng tình hình sản xuất; một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức và nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty sản xuất xe máy - xe đạp đống đas - Mẫu tham khảo
BC606 báo cáo tổng hợp về thực trạng tổ chức hạch toán kế toán ở công ty xây lắp 524- bộ quốc phòng - Mẫu tham khảo
BC575 báo cáo tổng hợp về thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty tnhh sản xuất, thương mại và dịch vụ hoàng minh - Mẫu tham khảo
BC624 báo cáo tổng hợp về thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại nhà máy da giầy xuất khẩu hà nội. - Mẫu tham khảo
BC465 báo cáo tổng hợp về thực trạng tổ chức kế toán tại công ty công ty vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu hồng hà - Mẫu tham khảo
BC603 báo cáo tổng hợp về thực trạng tổ chức kế toán tại công ty vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu hồng hà - Mẫu tham khảo
BC574 báo cáo tổng hợp về thực trạng trong hoạt động kinh doanh của công ty tư vấn và dịch vụ vận tải quốc tế - châu lục - Mẫu tham khảo
BC710 báo cáo tổng hợp về thực trạng trong hoạt động kinh doanh của tổng công ty xnk rau quả việt nam vegetexco - Mẫu tham khảo
BC704 báo cáo tổng hợp về thực trạng và giải pháp đổi mới hợp tác xã nông nghiệp tỉnh nam định sau khi có luật htx - Mẫu tham khảo
BC582 báo cáo tổng hợp về thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty tnhh phú thái - Mẫu tham khảo
BC735 báo cáo tổng hợp về thực trạng và phương hướng phát triển của thư viện trường đại học luật hà nội - Mẫu tham khảo
BC458 báo cáo tổng hợp về thực trạng về công tác tổ chức hạch toán tại công ty đầu tư và phát triển nam hồng
BC676 báo cáo tổng hợp về thực trạng về hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển cẩm phả - Mẫu tham khảo
BC728 báo cáo tổng hợp về thực trạng, kết quả sản xuất kinh doanh và quản lý của công ty khách sạn du lịch kim liên - Mẫu tham khảo
BC706 báo cáo tổng hợp về tiềm năng, hiện trạng và mục tiêu phát triển của sở thương mại du lịch lao cai - Mẫu tham khảo
BC715 báo cáo tổng hợp về tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh thiết bị công nghiệp trường sa - Mẫu tham khảo
BC673 báo cáo tổng hợp về tình hình chung về hoạt động kinh doanh tại ngân hàng ngoại thương việt nam - Mẫu tham khảo
BC694 báo cáo tổng hợp về tình hình đặc điểm, cơ cấu tổ chức bộ máy của phòng kế hoạch và đầu tư huyện yên minh
BC749 báo cáo tổng hợp về tình hình hạch toán nghiệp vụ kinh doanh hàng hoá nhập khẩu tại trung tâm xuất nhập khẩu thiết bị phụ tùng thuộc tổng công ty máy và phụ tùng,bộ thương mại - Mẫu tham khảo
BC493 báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động của công ty cổ phần thiết bị xăng dầu petrolimex
BC573 báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động của công ty trách nhiệm nhà nước một thành viên bao bì 27-7 hà nội & hoạt động của phòng tổ chức - đào tạo - Mẫu tham khảo
BC757 báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động của công ty vinaconex6 - Mẫu tham khảo
BC687 báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh thăng long - Mẫu tham khảo
BC756 báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động của viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp - Mẫu tham khảo
BC763 báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động đầu tư của bộ kế hoạch và đầu tư - Mẫu tham khảo
BC533 báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động kinh doanh &công tác quản trị của công ty hoá chất sơn hà nội - Mẫu tham khảo
BC528 báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty giầy yên viên - Mẫu tham khảo
BC430 báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty hoá chất sơn hà nội và công tác quản trị của công ty hoá chất sơn hà nội - Mẫu tham khảo
BC463 báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty tnhh đông á)
BC453 báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động kinh doanh, định hướng và một số giải pháp hoạt động kinh doanh của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn phan đình phùng - Mẫu tham khảo
BC419 báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bia và nước giải khát hà tĩnh - Mẫu tham khảo
BC586 báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tnhh sản xuất,thương mại, dịch vụ đức việt - Mẫu tham khảo
BC729 báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty barotex - Mẫu tham khảo
BC467 báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty xnk barotex
BC456 báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc điểm tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán ở công ty cơ khí và xây lắp - Mẫu tham khảo
BC642 báo cáo tổng hợp về tình hình kinh doanh & hoạt động marketing của công ty cổ phần hoà bình - Mẫu tham khảo
BC396 báo cáo tổng hợp về tình hình kinh doanh sách báo ở công ty xunhasaba trong xu thế hội nhập của việt nam - Mẫu tham khảo
BC462 báo cáo tổng hợp về tình hình kinh doanh và quản lý, tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán, tại công ty tây hồ - Mẫu tham khảo
BC643 báo cáo tổng hợp về tình hình lợi nhuận của công ty quan hệ quốc tế và đầu tư sản xuất - Mẫu tham khảo
BC491 báo cáo tổng hợp về tình hình nhân sự tại công ty cổ phần thiết bị điện hồng phúc - Mẫu tham khảo
BC664 báo cáo tổng hợp về tình hình quản lý chất lượng, qúa trình xây dựng và áp dụng hệ thống iso 9002 tại công ty cơ khí hà nội - Mẫu tham khảo
BC761 báo cáo tổng hợp về tình hình quản lý hoạt động đầu tư của vụ kinh tế địa phương và lãnh thổ - Mẫu tham khảo
BC654 báo cáo tổng hợp về tình hình quản lý lao động và chi trả tiền lương tại nhà máy thiết bị bưu điện
BC639 báo cáo tổng hợp về tình hình sản xuất kinh doanh & đặc điểm đội ngũ lao động công ty và thực trạng công tác quản trị nhân lực trong công ty cổ phần constrexim số 1 - Mẫu tham khảo
BC539 báo cáo tổng hợp về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty chế biến kinh doanh than vĩnh phú - Mẫu tham khảo
BC736 báo cáo tổng hợp về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư phát triển ngành nước và môi trường - Mẫu tham khảo
BC602 báo cáo tổng hợp về tình hình sản xuất kinh doanh ở công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí
BC617 báo cáo tổng hợp về tình hình sản xuất kinh doanh tại nhà máy chế tạo thiết bị kết cấu thép thuộc công ty xây dựng và lắp máy số 10 - tổng công ty lắp máy bộ xây dựng. - Mẫu tham khảo


BC674 báo cáo tổng hợp về tình hình thực hiện công tác tài chính tại xí nghiệp xây lắp điện và nội thất-công ty xây lắp điện i - Mẫu tham khảo
BC550 báo cáo tổng hợp về tình hình thực tế công tác kế toán, quy trình hạch toán các phần hành kế toán tại công ty may 10
BC614 báo cáo tổng hợp về tình hình thực tế tổ về tổ chức sản xuất và quản lý lao động ở công ty xây dựng số 4 thuộc tổng công ty xây dựng hà nội - Mẫu tham khảo
BC460 báo cáo tổng hợp về tình hình thực tế về công tác kế toán tại công ty kính đáp cầ - Mẫu tham khảo
BC532 báo cáo tổng hợp về tình hình thực trạng kinh doanh và phương hướng của công ty hóa chất mỏ– bộ thương mại - Mẫu tham khảo
BC734 báo cáo tổng hợp về tình hình tổ chức công tác tài chính của công ty xây lắp- năng lượng sông đà 11 - Mẫu tham khảo
BC591 báo cáo tổng hợp về tình hình tổ chức thực hiện công tác tài chính & công tác phân tích kinh tế tài chính tại công ty tnhh xuân lộc.
BC494 báo cáo tổng hợp về tình hình tổ chức, thực hiện công tác tài chính ,công tác phân tích các hoạt động kinh tế tại công ty cổ phần thương mại cầu giấy - Mẫu tham khảo
BC604 báo cáo tổng hợp về tổ chức bộ máy quản lý & tổ chức sản xuất - kinh doanh của công ty 20 - Mẫu tham khảo
BC766 báo cáo tổng hợp về tổ chức bộ máy quản lý& bộ máy kế toán và công tác kế toán của xí nghiệp xây lắp 24 7 - Mẫu tham khảo
BC623 báo cáo tổng hợp về tổ chức bộ máy và bộ sổ kế toán của công ty cổ phần xi măng tiên sơn hà tây - Mẫu tham khảo
BC540 báo cáo tổng hợp về tổ chức công tác kế toán các phần hành kế toán tại công ty kho vận và dịch vụ thương mại
BC652 báo cáo tổng hợp về tổ chức công tác tài chính doanh nghiệp & tình hình tổ chức thực hiện công tác kế toán & công tác phân tích hoạt động kinh tế của doanh nghiệp z79 - Mẫu tham khảo
BC705 báo cáo tổng hợp về tổ chức của sở tài nguyên - môi trường và nhà đất hà nội - Mẫu tham khảo
BC552 báo cáo tổng hợp về tổ chức hệ thống kế toán tại công ty may đức giang - Mẫu tham khảo
BC689 báo cáo tổng hợp về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức hạch toán kế toán tại nhà máy chế tạo thiết bị điện đông anh - Mẫu tham khảo
BC557 báo cáo tổng hợp về tổ chức quản lý kinh doanh về công ty cổ phần may thăng long - Mẫu tham khảo
BC665 báo cáo tổng hợp về tổ chức sản xuất kinh doanh & thực trạng tổ chức kế toán của công ty vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu hồng hà
BC680 báo cáo tổng hợp về tổ chức thực hiện công tác kế toán, các phần hành kế toán, nguồn vốn và sử dụng vốn kinh doanh của nhà máy chế tạo biến thế
BC720 báo cáo tổng hợp về tổ chức thực hiện công tác tài chính & công tác kế toán & công tác phân tích các hoạt động kinh tế tại xí nghiệp in báo nhi đồng - Mẫu tham khảo
BC572 báo cáo tổng hợp về tổ chức thực hiện công tác tài chính & công tác kế toán của công ty thương mại khách sạn đống đa - Mẫu tham khảo
BC522 báo cáo tổng hợp về tổ chức thực hiện công tác tài chính , công tác kế toán & công tác phân tích kinh tế.của công ty điện tử công nghiệp - Mẫu tham khảo
BC521 báo cáo tổng hợp về tổ chức thực hiện công tác tài chính của & công tác kế toán của công ty điện máy - xe đạp - xe máy - Mẫu tham khảo
BC688 báo cáo tổng hợp về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần nhà hà nội(habubank) - Mẫu tham khảo
BC701 báo cáo tổng hợp về tổ chức và hoạt động của sở kế hoạch và đầu tư tỉnh cao bằng - Mẫu tham khảo
BC468 báo cáo tổng hợp về tổ chức và hoạt động của văn phòng tổng công ty công trình giao thông 8 - Mẫu tham khảo
BC743 báo cáo tổng hợp về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của sở kế hoạch - đầu tư tỉnh lạng sơn
BC718 báo cáo tổng hợp về tổ chức, dây chuyến sản xuất và kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của xí nghiệp khảo sát xây dựng điện i - Mẫu tham khảo
BC391 báo cáo tổng hợp về tổng công ty dệt - may việt nam - Mẫu tham khảo
BC424 báo cáo tổng hợp về tổng công ty dệt-may việt na
BC400 báo cáo tổng hợp về tổng công ty xây dựng sông đà:tổ chức thông tin của tổng công ty,những vấn đề về nghiên cứu tổng giá trị sản xuất kinh doanh của tổng công ty xây dựng sông đà - Mẫu tham khảo
BC651 báo cáo tổng hợp về tổng quan về acquy, về ups & thiết kế và tính toán các loại mạch điện
BC637 báo cáo tổng hợp về tổng quan về công ty bóng đèn 1, phích nước rạng đông 1& đánh giá lợi thế cạnh tranh của sản phẩm bóng đèn rạng đông 13 - Mẫu tham khảo
BC500 báo cáo tổng hợp về tổng quan về công ty cổ phần bánh kẹo hải hà &công tác tài chính của công ty cổ phần bánh kẹo hải hà
BC504 báo cáo tổng hợp về tổng quan về công ty cổ phần vận tải & dịch vụ hàng hoá hà nội & thực trạng về việc tổ chức quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
BC507 báo cáo tổng hợp về tổng quan về công ty đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị số 18 & tình hình tổ chức thực hiện công tác kế toán & tình hình thực hiện công tác phân tích hoạt động kinh tế - Mẫu tham khảo
BC589 báo cáo tổng hợp về tổng quát về công ty & tình hình hoạt động của công ty việt thắng
BC747 báo cáo tổng hợp về trung tâm thông tin tư liệu thuộc viện khoa học và công nghệ việt nam dây truyền xử lý thông tin của trung tâm thông tin tư liệu - Mẫu tham khảo
BC697 báo cáo tổng hợp về ứng dụng của tin học vào việc quản lý học sinh, sinh viên tại các trường trung học phổ thông (thpt) và đại học - Mẫu tham khảo
BC745 báo cáo tổng hợp về và cơ cấu tổ chức & hoạt động của trung tâm hợp tác nghiên cứu việt nam
BC393 báo cáo tổng hợp về vai trò của người cán bộ kỹ thuật,các giai đoạn của một dự án giao thông vận tải,quy trình thiết kế và thi công đường,vai trò của người kỹ sư giám sát hiện trường
BC450 báo cáo tổng hợp về vấn đề đổi mới và hướng phát triển nghiên cứu sâu các hoạt động của phòng chức năng chuyên môn (phòng tổ chức lao động tiền lương) của công ty lắp máy và xây dựng số 5
BC709 báo cáo tổng hợp về vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện - Mẫu tham khảo
BC700 báo cáo tổng hợp về về tổ chức và hoạt động chung về xí nghiệp môi trường đô thị số 4 - Mẫu tham khảo
BC448 báo cáo tổng hợp về viện chiến lược phát triển, thuộc bộ kế hoạch và đầu tư - Mẫu tham khảo
BC696 báo cáo tổng hợp về vốn đầu tư một yếu tố cần thiết để thúc đẩy sự tăng trưởng ở xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu i - Mẫu tham khảo
BC512 báo cáo tổng hợp về xuất khẩu ở công ty cung ứng dịch vụ hàng không: thực trạng và giải pháp - Mẫu tham khảo
BC607 báo cáo tổng hợp về xưởng bia hà thành 1:tình hình nguyên liệu ,phụ liệu và năng lượng& dây truyền công nghệ sản xuất bia - Mẫu tham khảo
BC509 báo cáo tổng hợp vềcông ty du lịch và dịch vụ hà nội (hanoi toserco) thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty - Mẫu tham khảo
BC518 báo cáo tổng hợp vềđặc điểm kinh tế – kĩ thuật & thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty điện cơ thống nhất - Mẫu tham khảo
BC534 báo cáo tổng hợp vềtổ chức bộ máy quản lý &công tác kiểm toán tại công ty kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (ifc) - Mẫu tham khảo
KT1349 báo cáo tốt nghiệp kế toán tại trung tâm chuyển giao công nghệ ptth & viễn thông vtc - Mẫu tham khảo
TH1392 báo cáo tốt nghiệp tại công ty đầu tư xnk nông lâm sản chế biến - Mẫu tham khảo
TH8503 báo cáo tốt nghiệp: kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. - Mẫu tham khảo
BC775 báo cáo và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động trong xí nghiệp - Mẫu tham khảo
BC771 báo cáo về công tác quản lý vốn tại công ty gang thép thái nguyên - Mẫu tham khảo
P0025 báo cáo về dịch vụ dữ liệu frame relay
BC770 báo cáo về giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hành động khắc phục, phòng ngừa sự không phù hợp của sản phẩm ở công ty may thăng long - Mẫu tham khảo
BC434 báo cáo về viện quân y 103 - bộ quốc phòng - Mẫu tham khảo
35237 công ty cổ phần và vai trò của nó trong phát triển kinh tế nước ta hiện nay - Mẫu tham khảo
35236 công ty tnhh quốc tế minh việt phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu cho sản phẩm fujifilm - Mẫu tham khảo
31399 tại sao hồ chí minh chủ trương thực hiện cơ cấu kinh tế hàng hoá nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên cnxh ở việt nam - Mẫu tham khảo
34622 tại sao nước ta phải chủ động tham gia vào quốc tế hoá, toàn cầu hoá kinh tế, các giải pháp cơ bản để nước ta tham gia vào xu hướng trên - Mẫu tham khảo
35885 tại sao nước ta phải phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước và định hướng xhcn? phải làm gì để phục vụ cho... - Mẫu tham khảo
31138 tại sao phải giải quyết bất bình của người lao động và có thể giải quyết như thế nào? - Mẫu tham khảo
35868 tại sao phải phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước và định hướng xhcn? anh chị phải làm gì để phục vụ cho... - Mẫu tham khảo
32081 thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền bắc - Mẫu tham khảo
32512 thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần meinfa - Mẫu tham khảo
37248 thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần thương mại đầu tư phát triển miền núi nghệ an - Mẫu tham khảo
31003 thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty giống miền nam tại miền bắc - Mẫu tham khảo
31795 thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty thiết bị giáo dục 1 - Mẫu tham khảo
37220 thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ hàng không sapa - Mẫu tham khảo
32511 thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty xăng dầu quân đội - Mẫu tham khảo
37306 thực trạng tổ chức kế toán tại công ty cổ phần lilama 10 - Mẫu tham khảo
31553 tiếng anh quản lý khách sạn - đánh giá cảm nhận của khách du lịch khi đi du lịch tại việt nam - Mẫu tham khảo
32514 tổ chức bộ máy kế toán và các phần hành kế toán tại công ty tnhh mặt trời mọc - Mẫu tham khảo
37209 tổ chức bộ máy kế toán và một số phần hành kế toán chủ yếu tại technoimport - Mẫu tham khảo
37327 tổ chức bộ máy kế toán và một số phần hành kế toán tại công ty cổ phần văn phòng phẩm hợp nhất miền bắc hnc - Mẫu tham khảo
31797 tổ chức kế toán tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng hà tây - Mẫu tham khảo
QT896  hoa kỳ - những giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại việt nam - Mẫu tham khảo
U0600 một số vấn đề xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và công tác thanh tra nhà nước - Mẫu tham khảo